Presentation

Adrian Lundberg är för närvarande anställd som lektor vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL) och även vid Centrum för Akademiskt Lärarskap (AKL) vid Malmö universitet. Han har blivit expert på Q-metodik för att undersöka respondenters subjektiva synpunkter på utbildningsfrågor vid korsningen av flerspråkighet, rättvisa och politik. Förutom sin erfarenhet inom lärarutbildningen, främst inom språkutbildning, har Adrian arbetat som högskolepedagog i Schweiz och Sverige. Hans framtida forskningsplaner inkluderar användning av Q-metodiken som ett pedagogiskt och mediationsverktyg på olika utbildningsnivåer.