Presentation

Jag är doktorand inom fältet språk- och litteraturdidaktik och är särskilt intresserad av hur litterärt skrivande kan integreras i gymnasieskolans ämnen.