Presentation

Anders Lindh är fil. dr i historia och fil. lic. i religionshistoria, har gymnasielärarexamen och lärarlegitimation och har tidigare arbetat som lärare på gymnasiet i ämnena religionskunskap, filosofi och svenska. Anders har på Malmö universitet främst arbetat som lärare i huvudämnet Religion och lärande, men har även arbetat med nätbaserade kurser inom fältet kompetensutveckling och vuxenpedagogik. Han har arbetat många år med IT-relaterade frågor och med integrering av gestaltande uttrycksformer som bild och film i undervisning, först på gymnasiet, och sedan på Malmö universitet under de senaste 25 åren. Anders har också under flera år haft samarbete med UR (Utbildningsradion). Huvudsakligt forskningsområde är moderna gestaltningar av indisk religion och filosofi i västvärlden. Anders har mer än 25 års erfarenhet som VFU-lärare, främst för studenter på ämneslärarutbildningen. Han har även arbetat med historiska och idéhistoriska perspektiv och avslutade nyligen ett av Centrum för idrottsforskning finansierat projekt om sportskytterörelsen i Sverige ur ett mikrohistoriskt perspektiv.