Presentation

Anders Lindh är fil. dr i historia och fil. lic. i religionshistoria, har gymnasielärarexamen och lärarlegitimation och har tidigare arbetat som lärare på gymnasiet i ämnena religionskunskap, filosofi och svenska. Anders har på Malmö universitet främst arbetat som lärare i huvudämnet Religion och lärande, men har även arbetat med nätbaserade kurser inom fältet kompetensutveckling och vuxenpedagogik. Han har även arbetat många år med IT-relaterade frågor och med integrering av gestaltande uttrycksformer som bild och film i undervisning, först på gymnasiet och sedan på Malmö universitet under mer än 20 år. Anders har också under flera år haft samarbete med UR (Utbildningsradion). Huvudsakligt forskningsområde är moderna gestaltningar av indisk religion och filosofi i västvärlden. Anders har även mer än 20 års erfarenhet som VFU-lärare främst för studenter på ämneslärarutbildningen. För tillfället arbetar Anders med ett av Centrum för idrottsforskning finansierat projekt om sportskytterörelsen i Sverige med arbetsnamnet, "Genus och generation – sportskytterörelsen i Sverige ur ett lokalt perspektiv".