Presentation

Angelica är socionom och doktor i social arbete och arbetar som universitetsadjunkt på institutionen för socialt arbete. Med avhandlingen "Från formell till levd delaktighet. Den sociala meningen med barns delaktighet när föräldrar tvistar" undersöker hon barns delaktighet utifrån en fenomenologisk ansats. Som socionom har Angelica arbetat främst med familjerätt inom socialtjänsten, men även inom områden som missbruksbehandling och skola. Forskningsintresset är inriktat på barns delaktighet, inom kontexten vårdnads-, boende- och umgängesutredningar men även kritisk fenomenologi och barndomsforskning. Angelica undervisar på socionomprogrammet på flertalet kurser samt har delat kursansvar för delkurs tre på juridikterminen. Hon undervisar även på en distanskurs i socialrätt samt ett moment på programmet för Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.