Presentation

Angelica är doktorand på institutionen för socialt arbete. Som socionom har Angelica arbetat främst med familjerätt inom socialtjänsten, men även inom områden som missbruk och skola. Forskningsintresset är inriktat på barns delaktighet, inom kontexten vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.