Presentation

Angelica är socionom och doktor i social arbete. Med avhandlingen "Från formell till levd delaktighet. Den sociala meningen med barns delaktighet när föräldrar tvistar" undersöker hon barns delaktighet utifrån en fenomenologisk ansats. Som socionom har Angelica arbetat främst med familjerätt inom socialtjänsten, men även inom områden som missbruksbehandling och skola. Forskningsintresset är inriktat på barns delaktighet, inom kontexten vårdnads-, boende- och umgängesutredningar men även kritisk fenomenologi och barndomsforskning. Angelica är anställd som adjunkt vid institutionen för socialt arbete och undervisar på socionomprogrammet.