Presentation

Anne Harju är fil.dr. i socialt arbete och docent i barn och ungdomsvetenskap vid institutionen Barn-utbildning-samhälle på Fakulteten för lärande och samhälle. Under de senaste åren har hon haft positioner som forskare, lärare och prefekt vid institutionen. Hennes forskning är inriktad på barndomsstudier och förståelsen av barns vardagsvillkor, med ett specifikt fokus på barn och unga i utsatta situationer och på barndom i förskola och skola. Hon har också genomfört studier inom områden som högre utbildning och urbana studier med fokus på barn och unga i stadsmiljöer.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.