Christina Lindkvist

Christina
Lindkvist
Professor, biträdande

email icon christina.lindkvist@mau.se
phone icon 040-6657793

location Byggd miljö och miljövetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Christina Lindkvist, Fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent och biträdande professor i urbana studier. Christina är anställd som universitetslektor vid Malmö högskola och har kompetens inom jämställdhet, genus, regional utveckling och planering med inriktning hållbar mobilitet. Christina undervisar inom olika områden och nivåer med koppling till planering.