Presentation

Christina Lindkvist, Fil. dr. i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt docent och biträdande professor i urbana studier. Christina är anställd som universitetslektor vid Malmö universitet och har kompetens inom jämställdhet, genus, regional utveckling och planering med inriktning hållbar mobilitet. Christina undervisar inom olika områden och nivåer med koppling till planering.