Fakta

Kontaktperson:
Christina Lindkvist
Finansiär:
 • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Christina Lindkvist
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
 • Kristoffer Mattisson – Lunds universitet
 • Tom Rye – Högskolan Molde Norge
 • Sonia Chardonnel – Université Grenoble Alpes Frankrike
 • Maciej Michnej –Politechnika Krakowska Polen
 • Marcin Wolek – Gdansk University Polen
 • Oriol Marquet – Universitat Autonòma de Barcelona Spanien
 • Nazan Kocak – Gazi University Turkiet
Samarbetspartners:
 • Skånetrafiken Malmö stad
 • Västtrafik Göteborgs stad
 • K2-Sveriges nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik
 • Koszalin stad Polen
 • Agence d'Urbanisme de la region Grenobloise Frankrike
 • Bodrum stad Turkiet
Projektperiod:
01 november 2023 - 31 december 2026

Om projektet

Syftet med detta tvärvetenskapliga projekt är att utveckla kunskap som kan bidra till mer informerade planerings- och beslutsunderlag för 15-minutersstaden med miljö- och social rättvisa i centrum. Kartläggningar av lokalisering av välfärdstjänster samt analyser av lokaliseringsbeslut av dessa undersöks för att klargöra den offentliga planeringens rådighet i planeringen av närhet till vardagens viktiga målpunkter och konsekvenser för olika sociala grupper. Projektet sker i samverkan med universitet, kommuner och kollektivtrafikaktörer i Sverige och Europa.