Presentation

Jag är leg sjuksköterska (SSK)med inriktning mot kirurgi och kärlkirurgisk vård. Nuvarande befattning är som Klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och verksamhetsområde thorax/kärl vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Min forskning fokuserar på vård i samband med kärlsjukdomar. Av särskilt intresse är utveckling av instrument för att utvärdera vård och behandling av kärlsjuka personer samt sekundärprevention och psykosociala konsekvenser i samband med screening. Forskning kring patientsäkerhet och kvalitetsförbättring är ett annat av mina forskningsområden där den kliniska förankringen har stor betydelse. Jag är med och leder forskningsprogrammet PROSENIOR som syftar till att säkra kvalitet i omvårdnaden av äldre i kommunal vård och omsorg speciellt avseende fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa.

Inom ramen för RIDHE bedriver vi nu projektet Setting Priorities for Research on Interprofessional Learning in Health Care Education som syftar till att med hjälp av studenter, lärare och kliniker identifiera de mest centrala forskningsfrågorna kring interprofessionellt lärande. Vår metod är inspirerad av strukturen beskriven av James Lind Alliance.