Presentation

Christine Kumlien är leg sjuksköterska (SSK)med inriktning kärlkirurgisk vård, och Klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och verksamhetsområde Hematologi/kärl vid Skånes universitetssjukhus. Hennes forskning fokuserar på vård i samband med kärlsjukdomar. Av särskilt intresse är utveckling av instrument för att utvärdera vård och behandling av kärlsjuka personer samt psykosociala konsekvenser i samband med screening.