Presentation

Jag är leg sjuksköterska (SSK)med inriktning mot kirurgi och kärlkirurgisk vård. Nuvarande befattning är som Klinisk professor vid Institutionen för vårdvetenskap och verksamhetsområde thorax/kärl vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Min forskning fokuserar på vård i samband med kärlsjukdomar. Av särskilt intresse är utveckling av instrument för att utvärdera vård och behandling av kärlsjuka personer samt sekundärprevention och psykosociala konsekvenser i samband med screening. Forskning kring patientsäkerhet och kvalitetsförbättring är ett annat av mina forskningsområden där den kliniska förankringen har stor betydelse. Vidare forskarutbildning och pedagogisk forskning knuten till denna nivå.