Fakta

Kontaktperson:
Daniel Svensson
Finansiär:
  • Centrum för idrottsforskning
Ansvarig vid Mau:
Daniel Svensson
Externa projektmedlemmar:
  • Anna Åberg - Chalmers
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2024
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Idrotten har länge varit mansdominerad och detta gäller särskilt på ledande positioner inom internationella idrottsorganisationer. Projektet syftar till att studera vilka erfarenheter och strategier de få kvinnor som historiskt lyckats nå ledarroller inom sådana organisationer har stått inför. Särskilt fokus ligger på Inga Löwdin, en framstående kvinnlig idrottsledare från Sverige.

Genom att undersöka Inga Löwdin och hennes nätverk, belyses hur kvinnliga ledare bidrog till att främja jämställdhet inom internationell idrott och vilka strategier som användes för detta syfte. Löwdin agerade bl.a. genom att förespråka kvinnliga idrottares deltagande i internationella tävlingar och kräva längre och mer utmanande tävlingar för kvinnor. Studien fokuserar på Löwdins arbete inom The International Ski Federation (FIS).