Presentation

Derek Hutcheson (Malmö universitet) är professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier (GPS) och vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle. Han har publicerat forskning om postsovjetisk politik, såväl som om valpolitik, transnationellt medborgarskap, valrättigheter och lokal demokrati över hela Europa. Han har varit programkoordinator i Europastudier vid två lärosäten (University College Dublin och Malmö universitet), och har haft ett långt samarbete med Global Citizenship Observatory (tidigare EUDO-Citizenship) vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens.


Derek Hutcheson is Vice-Dean of the Malmö University's Faculty of Culture and Society (KS), with special responsibility for doctoral education. He is Professor of Political Science in the Department of Global Political Studies (GPS); previous head of the European Studies programme (2014-21); and active in the Faculty's Rethinking Democracy (REDEM) and Russia and the Caucasus (RUCARR) research platforms.

He has researched extensively on Russian and post-Soviet politics, as well as the comparative study of electoral politics, transnational citizenship and electoral rights across Europe and elsewhere; and on local democracy in Scandinavia and Russia. Prior to working in Sweden, he was head of European Studies at University College Dublin from 2006 to 2013 and an ESRC and British Academy Postdoctoral Fellow at Glasgow University (2002-05). He has also had a long association with the Global Citizenship Observatory (formerly EUDO-Citizenship) at the European University Institute in Florence.

Recent research projects include the ICLD-funded project on 'Legitimacy, urban planning and sustainability in Russia and Sweden' (LUPSRUSS, 2017-19, 2020-21: http://wpmu.mah.se/rucarr/research/lupsruss/), and the EU-funded project, 'Fostering Awareness, Inclusion and Recognition of EU mobile citizens’ Political Rights' (FAIREU) (2017-19) [https://faireu.ecas.org/]

He is fluent in English, Russian, German, Swedish and Danish.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.