Presentation

Elisabeth Carlson är professor i vårdvetenskap med särskilt fokus på vårdpedagogiska frågor. Fokus för min forskning och undervisning är framförallt innehåll i och förutsättningar för handledning och lärande under verksamhetsförlagd utbildning, interprofessíonellt lärande och pedagogiska modeller för studentaktiverande lärande. Jag leder även forskargruppen Pedagogik och profession där forskningsfrågorna syftar till att synliggöra och kritiskt granska lärande- och påverkansprocesser inom vård, hälsa och omsorg och bidrar på så sätt till utveckling av såväl utbildningar som verksamhet. I ett samarbete mellan institutionerna för vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap leder jag forskagruppen Research Informed Development of Higher Education (RIDHE) där vi främst studerar förutsättningar för det interprofessionella lärandet. Sedan våren 2019 driver jag även utvecklingen av det internationella didaktiska nätverket Nordic-Baltic Network for Health Care Education (ENNHANCE).