Fakta

Kontaktperson:
Sofia Hemle Jerntorp
Finansiär:
  • Fakulteten för hälsa och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Sofia Hemle Jerntorp
Projektperiod:
01 september 2021 - 31 augusti 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Projektet handlar om interprofessionellt samarbete och utbildning utifrån olika perspektiv. Syftet är dels att utforska hur redo studenter inom hälso- och sjukvårds professionerna är inför interprofessionellt lärande. Detta genom att undersöka hur studenterna själva skattar sin kompetens till interprofessionellt samarbete i relation till kön, profession och personlighetsdrag. Projektet syftar också till att utforska patienters och närståendes upplevelser av delaktighet i den interprofessionella vården.

Avhandlingsarbetet avser att bidra till en ökad förståelse och kunskap om komplexiteten vid interprofessionellt lärande och samarbete utifrån de olika perspektiven.