Presentation

Erica Righard är FD och docent i socialt arbete. Hon är biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Hon är även medlem i Institute of Urban Research (IUR) och forskargruppen Studier i bostad och välfärd (SBV) vid Malmö universitet. Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete/socialpolitik i bred bemärkelse och på olika samhällsnivåer.