Presentation

Erica Righard är FD och docent i socialt arbete. Hon är biträdande professor vid Institutionen för socialt arbete och forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diverstiy and Welfare (MIM). År 2008 disputerade hon vid Lunds universitet. Under ett par års tid var hon sedan verksam som forskare och universitetslärare vid Linnéuniversitetet. Hon kom till Malmö universitet och Institutionen för socialt arbete år 2010, under 2011–2015 var hon verksam som forskarassistent vid MIM. Hennes forskning är flerdisciplinär och fokuserar i huvudsak beröringspunkter mellan internationell migration och socialt arbete/socialpolitik i bred bemärkelse. Hon är medlem i forskningsprogrammet Institute of Urban Research (IUR) och forskargruppen Studier i bostad och välfärd (SBV) vid Malmö universitet. Under 2013–2018 var hon co-koordinator för forskargruppen "International migration and social protection" inom det europeiska forskarnätverket IMISCOE och 2015–2018 var hon ordförande i Nordic Migration Research (NMR)