Presentation

Helen Hasslöf, Doktor i naturvetenskapernas didaktik, inriktning lärande för hållbar utveckling. Fil. kand. i biologi, inriktning ekologi. Naturskolepedagog, utomhuspedagogik.