Presentation

Universitetslektor i Idrottsvetenskap med inriktning pedagogik sedan januari 2021. Han har en doktorsexamen i pedagogik från 2014 vid Uppsala universitet och har tidigare arbetat som forskare och lektor vid Uppsala (2014-2017) och Örebro universitet (2017-2021).

Hans forskning berör både skola och idrott och handlar i huvudsak om lärandets och undervisningens praktiska-estetiska dimensioner. Forskningen har både ett empiriskt och teoretiskt fokus. Den inspireras framförallt av amerikansk pragmatism och brittisk kroppssociologi/pedagogik.

Ingår i forskargruppen ReShape och forskningsmiljön Smed.

Medverkar i det internationella nätverksprojektet Utbildningens offentliga roll i demokratiska hållbarhetsomställningar (VR, 2020-2022)

Projektledare för VR-projektet Teaching and Learning Practical Embodied Knowledge (2014-2018, Uppsala universitet)

Projektledare för forskningsprojektet Social, Technological and Material Relationships in Physical Education and Sloyd (2018-2020, Örebro universitet)