Presentation

Jag är docent i innovationsstudier.

Min forskning handlar framför allt om organisation, innovation, hållbarhet, globalisering och entreprenörskap. Jag har en doktorsexamen i innovationsstudier, en magisterexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i elektroteknik.

Innan jag började arbeta på MAU jobbade jag på Lunds universitet, Tammerfors universitet (Finland), Aalborgs universitet (Danmark), ETH Zürich (Schweiz) och Kinas universitet för elektronisk vetenskap och teknik (Kina). Jag har varit rådgivare och konsult för Kina- och Europabaserade multinationella företag, små och medelstora företag, myndigheter och internationella organisationer.

Jag har stor erfarenhet av att genomföra och samordna internationella forskningsprojekt, särskilt om innovation i Europa och i framväxande ekonomier. Dessa projekt finansieras av Europeiska kommissionen, Riksbanken, Wallenbergstiftelsen, Volkswagen-stiftelsen, Tekes Finland, Kinesisk nationell naturvetenskaplig stiftelse och andra finansieringsorgan.

Jag är specialredaktör för Industri och innovation, redaktör för bokrecensioner för African Journal of Science, Technology och medlem i vetenskaplig kommittén inom Innovation and Development. Jag har varit också extern utvärderare av forskningsbidrag för Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.