Presentation

Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi vid Urbana Studier. Magnus undervisning är främst inriktad på urban ekonomisk geografi, statistik och internationalisering av fastighetsmarknader inom Fastighetsföretagarprogrammet och Fastighetsförmedlingsprogrammet. Andersson är verksam som forskare inom kvantitativ geografi med inriktning på spatial analys av hållbar utveckling. Processer kopplade till ekonomisk tillväxt, socioekonomisk förändring, samt reformer av marknadssystem främst inom tillväxtmarknader i Asien och Afrika är av intresse för hans forskningsagenda. Sedan 2011 deltar Andersson som forskare och rådgivare inom ramen för FN´s arbete att implementera globala hållbarhetsmål.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.