Presentation

Docent i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, fil dr i svenska med didaktisk inriktning, lektor i svenska som andraspråk. Min forskning rör ämnesundervisningens språkliga och textuella dimensioner ur ett flerspråkighetsperspektiv. Jag medverkar i forskningsprojekt om språk och litteracitet i naturvetenskapliga klassrum samt handleder doktorander med inriktning mot svenska som andraspråk.