Presentation

Docent i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, lektor i svenska som andraspråk, fil dr i svenska med didaktisk inriktning.

Min forskning rör ämneslitteracitet i olika skolämnen och undervisningens språkliga dimensioner ur ett flerspråkighetsperspektiv. Forskningen har bedrivits inom flera projekt, för närvarande inom forskningsprogrammet Disciplinary Literacy and Inclusive Teaching, LIT (https://litresearch.se/) (2018-2023) samt genom att jag beviljats medel från Vetenskapsrådet för ett fyraårigt projekt (2022-2025).

Jag har handlett och handleder flera doktorander med inriktning mot svenska som andraspråk, och är engagerad i lärarutbildningen i svenska som andraspråk.

Forskningsprojekt (urval):

2022–2025. “Spaces for Multilingualism? An interdisciplinary study of pedagogical potentials and limitations of multilingual approaches and activities in mathematics and science education.” Vetenskapsrådet. Projektledare Pia Nygård Larsson. Malmö universitet.

2015–2018. “Development of Scientific Literacy: A multidisciplinary study of teachers, students and texts in multilingual secondary schools (SALT)”. Vetenskapsrådet. Projektledare Maaike Hajer. Malmö universitet.

2013–2016. “The relation between trends on large-scale science studies and how teaching and learning are constituted in science classrooms (SONAT)”. Wallenbergs stiftelse. Projektledare Anders Jakobsson. Malmö universitet.

Aktiviteter