Presentation

Sara Bjärstorp är verksamhetsledare för [Mötesplats Social Innovation] (https://socialinnovation.se/si/) samt strategiskt ansvarig för universitetets initiativ kring [kultursamverkan] (https://mau.se/samverkan/samverkan-och-externa-relationer/plattformar-natverk-och-projekt/kulturstart/). Sara Bjärstorp är fil dr i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning.