Presentation

Sara Bjärstorp är fil. dr. i engelska (litteraturvetenskaplig inriktning). Hon är dekanråd för samverkan på Fakulteten för kultur och samhälle, ledamot i Rådet för samverkan, samt strategiskt ansvarig för universitetets initiativ kring kultursamverkan, Kulturstart.