Samarbete med folktandvården för att öka den kliniska forskningens genomslag och identifiera angelägna forskningsfrågor.

Klinisk Odontologisk Forskning i Sydsverige, är ett långsiktigt forskningssamarbete som etablerades 2011. Idag sker samverkan mellan Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och folktandvårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne. Samverkan syftar till att förstärka och öka den kliniska forskningens genomslag och identifiera angelägna forskningsfrågor.

Forskningsprojekt

För närvarande bedrivs sju forskningsprojekt inom ramen för KOF-SYD. Dessa spänner över ett brett fält av forskningsämnen. Allt från att studera effekten av antibiotikaprofylax till att undersöka tandhälsan i Kalmar län.