Om kursen

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Distanskursen Ryska II är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, basordförråd och grundläggande grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen bedrivs online och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Interaktiva språkövningar intar en viktig del av kursmaterialet.

Både Ryska I och Ryska II är helt nätbaserade, vilket innebär att vi inte kommer att ha några schemalagda möten i Malmö. I stället kommer vi vid bestämda tider varje vecka att lägga ut en ny lektion. Kursmaterialet till varje lektion är tillgängligt på nätet. Som deltagare i kursen får man tillgång till detta material och har alltså inte någon vanlig kursbok och övningsbok bredvid. Som referensmaterial rekommenderas man skaffa en mindre rysk-svensk/svensk-rysk ordlista och grammatik (anvisningar finns i litteraturlistan).

Kurserna riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och även till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med ryska i sitt arbete.

I undervisningen använder vi lärplattformen Canvas.

Kursinnehåll

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Ryska I, 1-15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kursvärdering

Kontakt

För mer information om utbildningen:

GPSstudent@mau.se