Om utbildningen

Studie- och yrkesvägledarutbildningen riktar sig till dig med ett genuint människointresse och förmåga att leva dig in i andras situation. Du utbildas till att kunna stödja andra att finna karriärvägar, att välja yrke eller utbildning. I din yrkesroll har du vägledningssamtal med enskilda individer eller i grupp. Du har också tillfällen då du informerar eller undervisar större grupper eller informerar föräldrar, lärare eller personal. Som studie- och yrkesvägledare utvecklar och organiserar du också ofta den vägledande verksamheten på en skola eller i en annan verksamhet.

Utbildningen består av flera delar. Bland annat en beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig del, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och en del med inriktning på karriärteori och karriärvägledning. Där utvecklar du kunskap och färdigheter inom kommunikation, samtal och vägledning.

Utbildningen leder till en yrkesexamen. Efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Majoriteten av studenterna arbetar inom skolsektorn. Under senare år har studie- och yrkesvägledare anställts inom nya områden där de arbetar med vägledning och vägledande samtal såväl inom den offentliga som den privata sektorn.

Det är ett spännande, omväxlande och stimulerande yrke som ger karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Du kan jobba med vägledning genom hela skolsektorn och på Arbetsförmedlingen men du har också möjlighet att arbeta med kompetensutveckling på företag eller på rekryteringsföretag.

Utbildningen ger dig en god insikt i hur människor, samhället och arbetslivet fungerar. Redan under första året läser du beteendevetenskapliga ämnen, pedagogik och samtalsmetodik. Du möter människor som ofta är inne i ett positivt förändringsarbete och som är på väg mot något nytt. Som studievägledare ska du kunna lyssna och förstå men också motivera människor till att ta steget framåt.

Utbildningen på Malmö universitet ger goda möjligheter att förlägga den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) även utanför skolsektorn. Under det sista studieåret läser du en kurs som är en kombination av vfu och ett projekt där du bland annat arbetar med kompetensutveckling i arbetslivet. 

Vägledningsarbete kan vara ett tacksamt överflöd av valmöjligheter men också tillfällen då möjligheterna är mer begränsade. Utbildningen innehåller en särskild kurs som behandlar coachning, rehabilitering och omställningar i arbetslivet som ger dig verktygen du behöver för att möta människor utifrån deras olika förutsättningar.

Du kan välja att läsa studie- och yrkesvägledarutbildningen från basorten Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på helfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag men med undantaget att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning på hemorten. 

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

  • I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
  • Fem till sju gånger per läsår är undervisningen förlagd till Malmö med tre-fyra dagar åt gången.
  • Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) ingår i utbildningen med 17 veckor. Vfu kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs vid den specifika kursen. 
  • Utbildningen är på heltid

Malmö universitet har avtal med partneruniversitet över hela världen så du har många möjligheter till utlandsstudier som student. På studie- och yrkesvägledarutbildningen kan du ansöka om att åka utomlands termin fyra.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2. OBS: Olika anmälningskoder för programmet i Malmö resp. Varberg.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Praktiken öppnade Pers ögon för möjligheterna efter examen

Efter gymnasiet läste Per Ehn fristående kurser inom socialantropologi och genusvetenskap. Men efter några terminer kände han att det var dags att satsa på en längre utbildning.

Praktiken öppnade Pers ögon för möjligheterna efter examen

Efter gymnasiet läste Per Ehn fristående kurser inom socialantropologi och genusvetenskap. Men efter några terminer kände han att det var dags att satsa på en längre utbildning.

– Jag hade faktiskt lite åldersnoja redan som 21-åring. Jag ville komma någonvart och veta vad jag skulle ”bli”. Det har lagt sig lite nu när jag kommit en bit in på utbildningen.

Först hade Per planer på att läsa till socionom men på olika vägar hittade han till Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Under utbildningen upptäckte han att studie- och yrkesvägledning passade honom väldigt bra eftersom han ville jobba med att hjälpa människor i olika situationer i livet.

Brett yrke väntar

– Min bild av studievägledaryrket var att man jobbade på en skola och hade hand om praktikplatser och pratade med ungdomar. Men jag har insett att det är så mycket mer. Du kan jobba med allt från rehabilitering av personer som vill tillbaka in i arbetslivet och ge vägledning åt ungdomar som hoppat av skolan. Du kan också hjälpa pensionärer att hitta en sysselsättning efter att de gått i pension.

Egna erfarenheter delas i klassen

Per uppskattar det samhällsvetenskapliga perspektivet under utbildningen - att läsa teorier och sedan applicera det på det verkliga livet.

– Jag vill förstå världen kan man säga. Till exempel, varför finns det ojämlikheter och vad kan man göra åt det? I klassen diskuterar vi mycket och vi uppmuntras att hela tiden ge exempel från något ur vårt eget liv. Vi har väldigt olika bakgrunder och olika åldrar, några är som jag men andra har barn och har haft en karriär men valt att omskola sig.

– Därför är det bra om man tycker om att prata framför andra och delta i diskussioner i klassen. Det är också viktigt om man ska hålla i gruppvägledning och andra typer av vägledningar sen efter examen. Jag vet att man kan ha svårt för det. Jag har hållit i ganska många föreläsningar och workshops inom ideella organisationer så jag har vant mig vid att prata inför grupper med människor.

Vill hjälpa andra att göra samma resa

Per kommer själv från ett studieovant hem och berättar om sin skoltid i en skolmiljö som var stökig och där många skolkade.

– Jag vet hur den tiden var, att det var tufft. och om jag kan hjälpa andra som är i samma situation som jag var i att göra samma resa som jag har gjort, så är jag glad.

Fick unga att se ljust på framtiden

Under utbildningen gör studenterna praktik på flera arbetsplatser och under olika lång tid. Per har hittills praktiserat på Arbetsförmedlingen, i en grundskola och på Vägledningscentrum i Malmö. Att praktisera är ett jättebra sätt att få upp ögonen för vad man kan göra efter examen, menar Per.

– På Arbetsförmedlingen var jag runt på många olika avdelningar och fick se flera delar av deras verksamhet. Bland annat fick jag följa med och träffa en person som varit långtidssjukskriven men som genom rehabilitering nu var tillbaka i jobb och trivdes. Under en annan praktik fick jag hålla i en gruppvägledning med ungdomar som läste upp sina betyg på folkhögskola. I början var de en rätt dyster grupp men genom olika övningar där de fick berätta om hur de såg sig själva i framtiden lyste de upp. Det var häftigt att se!

Marlene spetsar sin kompetens i rollen som strateg

Som ett nav för skolutvecklingen i Helsingborg finns skol- och fritidsförvaltningen, placerad i stadsdelen Mariastaden. På avdelningen Gymnasieplanering, vägledning och forskning arbetar Marlene Klit Welin som SYV-strateg. Hon går magisterutbildningen i arbetsvetenskap: Karriärutveckling som en del...

Marlene spetsar sin kompetens i rollen som strateg

Som ett nav för skolutvecklingen i Helsingborg finns skol- och fritidsförvaltningen, placerad i stadsdelen Mariastaden. På avdelningen Gymnasieplanering, vägledning och forskning arbetar Marlene Klit Welin som SYV-strateg. Hon går magisterutbildningen i arbetsvetenskap: Karriärutveckling som en del i sin kompetensutveckling.

Marlene gick tidigare studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö universitet. Sedan 2018 är hon strateg i Helsingborgs stad och hon studerar för att utvecklas i sin roll.

– Mitt jobb innebär att tillsammans med huvudman och rektorer se till att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses. Jag samordnar också ett nätverk av studie- och yrkesvägledare på grundskolor och gymnasieskolor i elva kommuner i nordvästra Skåne.

Marlene driver utvecklingen av studie- och yrkesvägledningen i Helsingborgs stads skolor, bland annat genom att hålla sig uppdaterad om aktuell forskning. Hon arrangerar aktiviteter för att öka samverkan mellan skolan och arbetsgivare, branschföreträdare, utbildningsinstitutioner och andra förvaltningar i Helsingborg.

– Just nu testar vi samarbetsaktiviteter med Campus Helsingborg vid Lunds universitet, för att öka kunskapen hos gymnasieelever om hur det är att studera på högskolan.

Att prata med fler som jobbar med studie- och yrkesvägledning inom olika branscher är väldigt berikande.

Marlene Klit Welin

Flera metoder för att vägleda

I magisterprogrammet får Marlene lära sig olika teorier och metoder om studie- och karriärvägledning, som hon kan använda i sitt arbete.

– Alla delar i utbildningen är väldigt nyttiga. Vi läser till exempel om vad som påverkar personers karriärlärande vid övergångar mellan utbildningar och arbete. Vi fördjupar även kunskaperna i att använda olika professionella samtal i karriärutveckling.

Studenterna har haft en kurs som handlar om karriärövergångar och hur de kan stärka individer inför, under och efter övergången mellan utbildning och arbetsmarknad.

– Om jag inte haft arbetslivserfarenhet hade jag inte kunnat tillgodogöra mig utbildningen på samma sätt. Nu får jag möjlighet att klä mina tidigare erfarenheter utifrån teoretiska perspektiv.

Ger varandra feedback

Studenterna har undervisning i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner – både på plats på universitetet och digitalt. Magisterutbildningen innebär mycket självstudier.

– Att prata med fler som jobbar med studie- och yrkesvägledning inom olika branscher är väldigt berikande. Vi är ett stöd för varandra och kan ge varandra feedback på texter utifrån olika perspektiv, säger hon och fortsätter:

– Jag känner redan att jag fått nya perspektiv på vägledningsarbetet. Det skapar förståelse för hur vi kan utveckla vägledningen inom skolverksamheten. Jag kan varmt rekommendera att gå magisterutbildningen.

Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se