Jag uppskattade verkligen att utbildningen var tvärvetenskaplig där vi fick lära oss att titta på samma fenomen från olika ämnesområden.

Frida Signahl, tidigare student

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med frågor som rör ledarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan såväl offentliga, ideella som privata verksamheter inom den offentliga sektorn. Utbildningen är flervetenskaplig och du arbetar med praktiknära fallstudier både i grupp och individuellt.

Under utbildningen utvecklar du din förståelse för ledarskapets roll i offentliga organisationer och betydelsen av medarbetarskap och grupprocesser. Du utvecklar också din förmåga att delta i och leda förändringsarbete samt att kunna förstå organisatoriska förändringsprocesser ur olika teoretiska perspektiv. Du får insyn i den komplexitet som samverkan i politiskt styrda verksamheter innebär, samt ökar din förmåga att arbeta i miljöer som kräver flexibilitet och förhandling. Du tränas i att självständigt formulera och analysera aktuella frågeställningar inom ämnesområdet.

Efter genomgången utbildning har du fördjupade kunskaper om ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling samt samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn.

Det här är en utbildning som passar dig som har en kandidatexamen och vill arbeta med ledarskapsfrågor inom offentlig verksamhet. Din examen kan du ha inom ett närliggande ämne eller ett som ligger längre ifrån, beroende på vilken karriär du tänker dig. Det finns många yrkesgrupper inom offentlig verksamhet och alla behöver ledare och personer med kunskaper om ledarskap.

I utbildningen lär du dig om ledarskap i offentliga organisationer, hur du kan leda förändringsarbete i organisationer och vad det innebär att arbeta i politiskt styrda verksamheter. Du gör både egna arbeten och grupparbeten och du gör studier med nära koppling till arbetslivet.

I slutet av utbildningen gör du ett självständigt arbete där du kan passa på att inrikta dig mot ett område som du vill fördjupa dig i och kanske arbeta med i framtiden.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med frågor som rör ledarskap, medarbetarskap, verksamhetsutveckling och samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga sektorn. Förmåga att överblicka, analysera och kommunicera analyser av olika fält behövs i allt högre grad i många offentliga verksamheter. Potentiella arbetsgivare finns inom kommunala, regionala, statliga och ideella verksamheter, men även inom EU och i olika former av privat/offentligt partnerskap.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Här finns information om vilka behörighetskrav utbildningen har samt hur platserna fördelas i urvalet.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska 3 och Engelska 6

Urval

Högskolepoäng 100%

"Jag kan inte annat än att rekommendera det till andra"

Sara Fakhro är från början utbildad inom arbetsvetenskap och började jobba direkt efter examen. Efter några år i arbetslivet kände hon att hon ville vidareutveckla sig och sökte in till magisterutbildningen Ledarskap och offentlig organisation. Idag arbetar hon som utredare och tycker att...

"Jag kan inte annat än att rekommendera det till andra"

Sara Fakhro är från början utbildad inom arbetsvetenskap och började jobba direkt efter examen. Efter några år i arbetslivet kände hon att hon ville vidareutveckla sig och sökte in till magisterutbildningen Ledarskap och offentlig organisation. Idag arbetar hon som utredare och tycker att utbildningen har gett henne ett värdefullt helikopterperspektiv i sitt arbete.

Varför valde du att studera en magister?

– Jag har arbetat inom flera olika myndigheter och valde programmet för att jag är intresserad av ledarskapsfrågor och för att jag vill lära mig mer om processen inom offentliga organisationer.

Vad var största skillnaderna mellan att läsa på kandidat- och magisternivå?

– Det är mer avancerat. Jag lärde mig att tänka på ett nytt sätt och analyserade frågor mer och var tydligare än tidigare. Jag hade mer driv och var mer fokuserad när jag läste magisterprogrammet eftersom jag hade arbetslivserfarenhet som gynnade mig och var därför också mer målinriktad.

Vad var bäst med utbildningen?

– Det jag gillade mest var samarbetet som universitetet har med olika organisationer. Vi hade en gruppuppgift där vi fick hjälpa Polisen med frågor om stor personalomsättning och fick sedan redovisa vårt resultat för chefer och HR-personal, det är något jag kommer minnas länge.

Hur var din upplevelse att studera på Malmö universitet?

– Väldigt bra! Jag kan inte annat än att rekommendera det till andra. Lärarna har lyssnats på oss och tagit till sig våra synpunkter och vi har haft möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar på universitetet. Bland annat har jag fått se och lyssna på Dalai Lama!

– Lärarna är oerhört kompetenta. Det bästa med klassen var att alla studenter hade olika grundutbildning och arbetslivserfarenhet och delade med sig av det under utbildningen. Tack vare det lyftes diskussionerna och seminarierna.

Vad har du haft för nytta av utbildningen i ditt nuvarande arbete?

– Jag har stor nytta av utbildningen i ett av sidoprojekten jag ingår i. Jag har fått ett helikopterperspektiv i mitt arbete och större förståelse för styrning av myndigheter. Jag är mer medveten om arbetet som ligger bakom att olika beslut fattas i offentlig sektor och hur besluten sen påverkar både medarbetare och allmänhet.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se