Nätverket samlar doktorander och nyligen disputerade som forskar inom sexologi och sexualitetsrelaterade ämnen.

Nätverket är ett tvärvetenskapligt och interdisciplinärt nationellt nätverk samordnat av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier.

Nätverket ger utrymme för dialog, diskussion och erfarenhetsutbyte och syftar till att främja och utveckla samarbete mellan juniora forskare med forskningsintressen inom området. Välkommen att mejla oss om du vill gå med i nätverket eller veta mer.