Presentation

Jag är lärare och forskare i etik och arbetar huvudsakligen som lärare i Mänskliga rättigheter. Som forskare har jag framför allt ägnat mig åt miljöetiska frågor.