Presentation

Jag bedriver forskning om förändring inom skola och utbildning med fokus på politiska och sociala processer. Jag studerar bland annat lobbyism men också skolans kompensatoriska möjligheter.

Jag är studierektor för forskarutbildningsämnet Pedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle där jag också handleder flera doktorander.

Jag är engagerad i föreningen Swedish Educational Research Association (SWERA) där jag är vice ordförande.