Presentation

Research focus: Educational changes, reproduction of inequalities in education and Post humanistic education

Studierektor för Pedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle.