Presentation

Benedikte Borgström arbetar som lektor i det företagsekonomiska programmet Transport Management med utbildningsdriven forskning och verksamhetsnära utbildning för att medverka till forskningsinitierade verksamheter. Benedikte bidrar för närvarande med forskning inom organisering och strategisk styrning av transporter, logistik och supply chain management. Metodologi och kvalitativa metoder är hennes hjärtefrågor. Hennes senaste forskningsprojekt,"Innovation in the road freight transportation chain facilitating sustainability and low cost: A socio-technical perspective on work and development of road freight transport markets", 2015-2017 tillsammans med Innovation Centre Transport and Logistics samt Köpenhamns Handelshögskola var finansierat genom EUs Marie Curie Sklodowska finansiering.