Presentation

Jag är doktor i företagsekonomi och arbetar som forskare på Institutionen för urbana studier. Min forskning och undervisning knyter an dels till den samhälleliga utmaningen av transporter och logistik och dels till kvalitativ metodologi. Jag har under en längre tid arbetat med frågor inom strategisk utveckling med tanke på försörjningskedjor. Hållbarhet och e-handel gör att nya spännande frågor blir relevanta att studera både för att utveckla forskningsfälten och för att bereda studenter våra management-utbildningar. Det handlar om affärsmodeller där rättvisa och klimatet är integrerade delar. Jag är ansvarig för vårt företagsekonomiska program, Transport Management och är engagerad i vårt master-program, Urban Business & Development.

Min forskning är inom organisering och strategisk styrning av transporter, logistik och supply chain management. Metodologi och kvalitativa metoder är mina hjärtefrågor. I mitt senaste forskningsprojekt,"Innovation in the road freight transportation chain facilitating sustainability and low cost: A socio-technical perspective on work and development of road freight transport markets", 2015-2017 så arbetade jag tillsammans med Innovation Centre Transport and Logistics samt Köpenhamns Handelshögskola med finansiering från EUs Marie Curie Sklodowska program. Tjänsteverksamheters innovation sker i konstellationer av olika företag, som behöver utforskas i större grad tillsammans med aktörer i näringen för att skapa betydelsefull förändring.