Presentation

Björn Sundmark är professor i engelsk litteratur vid Malmö universitet och ämnesansvarig för engelska vid institutionen för Kultur, språk och medier (KSM). Han undervisar företrädesvis på litteraturkurser i ämneslärarprogrammet och grundskollärarprogrammet, men ger också valfria kurser som "Children's Literature in a Global Perspective." Sundmark handleder doktorander inom forskarutbildningen i utbildningsvetenskap. För övrigt är Sundmark redaktör för den internationella forskningstidskriften Bookbird: Journal of International Children's Literature. Han sitter med i statens kulturråd och är ledamot av Augustprisjuryn.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.