Presentation

Björn Sundmark är professor i engelsk litteratur vid Malmö universitet och ämnesansvarig för engelska vid institutionen för Kultur, språk och medier (KSM). Han undervisar företrädesvis på litteraturkurser i ämneslärarprogrammet och grundskollärarprogrammet, men ger också valfria kurser som "Children's Literature in a Global Perspective." Sundmark handleder doktorander inom forskarutbildningen i utbildningsvetenskap.

Aktiviteter