Presentation

Mina forskningsintressen är främst inriktade mot olika aspekter av undervisning, bedömning, och betygssättning. Jag har bedrivit forskning om hur elvers kunskaper gestaltas i svar på nationella prov, vilket historieämne som presenteras i NP och kursplaner samt om lärares bedömningspraktiker. För närvarande driver jag två ULF-projekt (i samverkan med lärare), ett om summativ bedömning och betygssättning och ett om undervisnign om Israel/Palestinafrågan.