Presentation

Mina forskningsintressen är främst inriktade mot olika aspekter av undervisning i historia. Det handlar främst om kursplanefrågor, bedömning i historieämnet och elevers strategier när de tar sig an olika aspekter av historieämnet.