Presentation

Forskning

Jag är docent i utbildningsvetenskap, arbetar som biträdande lektor i pedagogik och har en bakgrund inom statsvetenskap och teknik- och vetenskapsstudier. Den gemensamma nämnaren i min forskning handlar om att studera föreställningar, diskurser och idéer om vad utbildning är, vem som ska utbildas och vilka syften utbildning har. Därtill genomsyras min forskning av olika kritiska perspektiv, exempelvis med inspiration från feministiska och sociologiska teorier.

De forskningsproblem jag arbetat med under senare år har dels handlat om hur synen på barndomar kan förstås i en värld där framtiden ter sig mörk och hotfull, dels hur skolplaceringar och skolval kan förstås som en förhandling mellan gemensamma och privata utbildningsvärden.

Idag forskar jag om hur kommunala tjänstemän och vårdnadshavare ser på konflikten mellan individens frihet och elevers lika möjligheter vid skolplaceringar och skolval. Jag leder forskningsprojektet Grundskoleplacering genom skolval: Hur kommunala tjänstemän organiserar för valfrihet och lika möjligheter som finansieras av Vetenskapsrådet (2024–2027).

Undervisning

Jag undervisar på flera lärarutbildningar samt på olika fristående kurser.

Övrigt

Jag är ordförande i kvalitetsrådet Kvalex (Kvalitet i examensarbeten) vid fakulteten för Lärande och samhälle samt i fakultetens valberedning. Jag är också redaktör för skriftserien Malmö University Critical-Vitalist Studies in Childhood, Education and Society och medlem i redaktionsrådet för tidskriften Reconceptualizing Educational Research Methodology Journal. Jag är sedan flera år medlem i redaktionen för webbtidningen Skola och Samhälle.