Presentation

Forskning

Helena Bohman är nationalekonom med inriktning mot urban och regional ekonomi och har en doktorsexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes forskning inkluderar studier om effekter av investeringar i infrastruktur, speciellt kollektivtrafik. Hon är knuten till K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Mycket av hennes arbete handlar om fördelningsfrågor, såväl socioekonomisk som geografisk fördelning, inom urban och regional utveckling. Hon arbetar främst med statistiska metoder och GIS, men har ett intresse av att använda blandade metoder. Hon är aktiv i forskargruppen Urban Business and Development.

Undervisning

Helena Bohman undervisar på masterprogrammet Urban Business and Development - Real Estate and Transport. Hon undervisar även på flera av kandidatprogrammen, men framför allt på Fastighetsförmedling och Fastighetsföretagande.