HB

Helena
Bohman
Universitetslektor

email icon helena.bohman@mau.se
phone icon 040-6658336

location Fastighetsvetenskap


Mer om min forskning

Presentation

Jag är nationalekonom och har en examen som ekonomie doktor från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och fokuserar på urban ekonomi. För tillfället arbetar jag i ett projekt där vi analyserar kollektivtrafikens effekter på fastighetspriser med hjälp av GIS. Ett annat av mina intresseområden är reglering på bostadsmarknaden, och jag ingår i ett projekt där vi analyserar hur regleringen av boendemiljö sker utifrån geografiska och socio-ekonomiska förhållanden.