Presentation

Hoai Anh Tran är docent i byggd miljö vid institutionen för stadsstudier, Malmöuniversitet. Hennes forskning ger en kritisk analys av förhållandet mellan stat och samhälle i produktion och utformningen av stadsrum och urbana områden, i stadsutveckling och bostadspolitiken, samt förhållandet mellan människor och den byggda miljön, med exempel från Vietnam och Sverige. Hennes forskningsämnen inkluderar stadsutvecklings politik, social rättvisa, bostadsforskning, gentrifiering, informalitet, rytmanalys, planeringsregler med mera.

Tran arbetar för närvarande (20220901 - 20230831) med sitt forskningsprojekt: "State-led versu People-led: Tensions and Synergies in Vietnam's Urban Development", för vilket hon har tilldelats Sabbatical Grant från Riksbanken jubileumsfond.

Hon är också projektledare för ett forskningsprojekt om "Livliga" och "trevliga" väntrum" som utforskar de processer som gör transitutrymmen attraktiva och fungerar som offentliga rum. Forskningen uppmärksammar aktivitet ”vänta för kollektivtrafiken”, en ofta osynlig del av den vardagliga mobilitet som ofta försummas i transportplaneringen, och lyfter fram användarens upplevelse av transit i kollektivtrafiken i olika urban kontexter i Malmö. Projektet pågår under 2023-2024 och finansierat av K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.