Presentation

Hoai Anh Tran är docent i byggd miljö vid institutionen för stadsstudier, Malmöuniversitet. Hennes forskning ger en kritisk analys av förhållandet mellan stat och samhälle i produktion och utformningen av stadsrum och urbana områden, i stadsutveckling och bostadspolitiken, samt förhållandet mellan människor och den byggda miljön, med exempel från Vietnam och Sverige. Hennes forskningsämnen inkluderar urban politik och social rättvisa, bostadsforskning, gentrifiering, informalitet, rytmanalys, planeringsregler med mera.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.