Karl Kronkvist

Karl
Kronkvist
Doktorand/Universitetsadjunkt

email icon karl.kronkvist@mau.se
phone icon 040-6658215

location Kriminologi


Mer om min forskning

Presentation

Karl är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. Huvudsakliga intresseområden rör frågor om varför vissa platser är mer brottsdrabbade än andra och varför vissa miljöer upplevs som mer otrygga än andra. Avhandlingens övergripande tema är brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i urban miljö samt alternativa metoder för datainsamling.