Presentation

Karl är doktorand och universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. Huvudsakliga forskningsintressen rör platsens kriminologi, situationell otrygghet och oro för brott, platsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt metodutveckling kopplat till dessa forskningsområden.