Presentation

Karl är universitetsadjunkt vid institutionen för kriminologi. Huvudsakliga forskningsintressen rör platsens kriminologi, situationell otrygghet och oro för brott, platsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt metodutveckling kopplat till dessa forskningsområden.