Presentation

Jag är disputerad i naturvetenskapernas och matematikens didaktik och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle. I min doktorsavhandling (2015) studerade jag den internationella kunskapsmätningen PISA, med fokus på den naturvetenskapliga delen av mätningen. Sedan dess har jag fortsatt intressera mig för kunskapsmätning och utbildningspolicy, och relationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället. Inte minst gäller detta samspelet mellan forskning, media och policy/politik. Jag undervisar främst i kurser inom lärarutbildningarnas utbildningsvetenskapliga kärna och då med fokus på ovanstående områden.

Under åren 2018-2021 har jag huvudsakligen tillägnat min forskningstid åt det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Utbildning AB (Education Inc.), finansierat av Vetenskapsrådet/ Crafoord. Jag är en av fyra forskare i ett ULF-nätverk vid fakulteten, där vi i samverkan med fem skolhuvudmän undersöker förvaltningars systematiskt kvalitetsarbete. Sedan 2022 ingår jag forskarnätverket STS in Education, STudieS.

Jag är sedan 2018 vicedekan på Lärande och samhälle, med särskilt ansvar för samverkansfrågor. I den rollen ansvarar jag för utvecklingen av LS Centrum för samverkan (CeSam) och för den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning, ULF.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.