Presentation

Margareta Serder är universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot bedömning. Hennes forskningsintressen rör främst nationell och internationell kunskapsmätning, utbildningspolicy och relationen mellan forskning/vetenskap och det omgivande samhället.

Sedan augusti 2018 är hon på halvtid vicedekan på Lärande och samhälle, med särskilt ansvar för samverkan samt vissa kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Under 2018-2020 ingår Margareta Serder i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Utbildning AB (Education Inc.), tillsammans med fyra andra forskare från fakulteten.