Centrum för samverkan stödjer och driver utveckling genom samverkan med det omgivande samhället. Målet med vår samverkan är att få till ett ömsesidigt utbyte där vår kunskap och kompetens på universitetet ska komma samhället till nytta. Kontakta oss om du vill veta mer eller har förslag och idéer på hur vi kan samverka.

Kompetensutveckling och stöd i skol- och verksamhetsutveckling

Vi erbjuder olika former av uppdragsutbildningar för utveckling och lärande till individ- grupp- eller organisationsnivå. Vi har framför allt fokus på kompetens- och verksamhetsutveckling inom eller i anslutning till skolsektorn.

Utveckling och lärande på vetenskaplig grund för olika målgrupper verksamma inom förskola och skola är vår kärnverksamhet men vi arbetar även med uppdragsgivare utanför skolsamhället.

  • Vi kan skräddarsy utbildningar på beställning av externa uppdragsgivare, till exempel kurser, föreläsningar och seminarieserier.
  • Andra former av kompetensutvecklingsinsatser kan vara forskningscirklar, låna in en forskare och handledning.
  • På universitet finns fristående kurser och utbildningar på avancerad nivå (magister och master) för lärare och skolledare.

Mer information om aktuella uppdragsutbildningar

Forskning och utveckling i samverkan

Vi tar gärna emot förfrågningar kring olika forskningssamarbeten och forskningsuppdrag samt förmedlar kontakt med forskare utifrån kompetens och behov. Det kan finnas önskemål om att få ett projekt eller en process inom den egna verksamheten beforskad eller om att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt, där verksamhetens medarbetare är delaktiga i processen.

Vid behov bokar vi gärna in ett möte för ytterligare information och diskussion innan vi tillsammans når fram till vad insatsen ska omfatta.

Kontakta oss med frågor om samverkan


Om du redan har etablerade vägar in för samverkansfrågor med Fakulteten för lärande och samhälle går det givetvis bra att använda dem, annars kan du kontakta oss via mejl så leder vi dig rätt.
cesam@mau.se