Centrum för samverkan stödjer och driver utveckling genom samverkan med det omgivande samhället. Målet med vår samverkan är att få till ett ömsesidigt utbyte där vår kunskap och kompetens på universitetet ska komma samhället till nytta. Kontakta oss om du vill veta mer eller har förslag och idéer på hur vi kan samverka.

Kompetensutveckling och stöd i skol- och verksamhetsutveckling

Vi erbjuder olika former av uppdragsutbildningar för utveckling och lärande till individ- grupp- eller organisationsnivå. Vi har framför allt fokus på kompetens- och verksamhetsutveckling inom eller i anslutning till skolsektorn. 

Utveckling och lärande på vetenskaplig grund för olika målgrupper verksamma inom förskola och skola är vår kärnverksamhet men vi arbetar även med uppdragsgivare utanför skolsamhället. Dialogen är en viktig metod för förankring och delaktighet i planeringsarbetet.

 

Vårt erbjudande till er

 • Skräddarsydda utbildningar i form av kurser, föreläsningar och seminarieserier.
 • Kompetensutvecklingsinsatser så som forskningscirklar, låna en forskare och handledning.
 • Stöd i analysarbete samt uppföljning och utvärdering.
 • Fristående kurser och utbildningar på avancerad nivå (magister och master) för lärare och skolledare.

Exempel på områden för kompetensutvecklingsinsatser

Målgruppen är bred och i utbildningarna möter vi bl.a. studie- och yrkesvägledare, pedagogisk personal i förskolor, skolor och på fritidshem, men även andra kommunala och statliga aktörer i samhället.

 • Förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • Kollegialt lärande
 • Ledarskap
 • Nyanländas lärande
 • Specialpedagogik 
 • Språk- och kunskapstvecklande arbetssätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Verksamhetsutveckling inom förskola
 • Ämnesdidaktisk kompetensutveckling

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller önskemål

Forskning och utveckling i samverkan

Vi tar gärna emot förfrågningar kring olika forskningssamarbeten och forskningsuppdrag samt förmedlar kontakt med forskare utifrån kompetens och behov. Det kan finnas önskemål om att få ett projekt eller en process inom den egna verksamheten beforskad eller om att genomföra ett gemensamt forskningsprojekt, där verksamhetens medarbetare är delaktiga i processen.

Vid behov bokar vi gärna in ett möte för ytterligare information och diskussion innan vi tillsammans når fram till vad insatsen ska omfatta.

Kontakta oss med frågor om samverkan


Om du redan har etablerade vägar in för samverkansfrågor med Fakulteten för lärande och samhälle går det givetvis bra att använda dem, annars kan du kontakta oss via mejl så leder vi dig rätt.
cesam@mau.se