Presentation

Docent i medieteknik, doktor i engelska, med avhandling om digital litteratur (Uppsala universitet 2007). För närvarande är Engberg programansvarig för forskningsprogrammet Data Society. Forskningsintressen inkluderar: digitalisering, digital humaniora, computational media, augmented, mixed & virtual reality-applikationer, medieteori, urbana medier och medieestetik. Undervisar i medieteknikprogrammen (kandidat och masternivå), framför allt crossmedia, kvalitativa metoder, digital humaniora och medieteori. Pågående forskning inkluderar Digital kultur-projektet i samarbete med Region Skåne och monografin Reality Media (med Jay David Bolter och Blair MacIntyre. publiceras hösten 2021 MIT Press).

Ansvarig för VIP-programmet vid Malmö universitet. (VIP = Vertically Integrated Projects)

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.