Presentation

Docent i medieteknik, doktor i engelska, med avhandling om digital litteratur (Uppsala universitet 2007). För närvarande är jag programansvarig för forskningsprogrammet Data Society. Mina forskningsintressen inkluderar: digitaliseringsprocesser, immersiva teknologier, digital litteratur och digital läsning, medieteori och medieestetik. Jag undervisar framför allt inom medieteknikämnets kandidat- och masterprogram, framför allt medieteori, cross- och transmedia, kvalitativa metoder, digital humaniora och akademiskt skrivande.

Jag är ansvarig för VIP-programmet vid Malmö universitet. (VIP = Vertically Integrated Projects)

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.