Presentation

Jag är postdoktor inom projektet "Allmänningar & stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbygd" vid Institute for Urban Research.

Jag är kulturgeograf och visuell antropolog, och intresserar mig framför allt för urbana frågor om rumslig rättvisa från ett socio-ekologiskt perspektiv.

Jag kommer närmast från en tid som forskningsassistent vid geografiska institutionen vid University of Cambridge i Storbritannien där jag även disputerade 2020. Min avhandling ”Wastelands of difference? Urban nature and more-than-human difference in Berlin and Gothenburg” är en etnografisk studie över hur stadslandskapen i Berlin och Göteborg har kommit att förändras i relation till den mer-än-mänskliga naturen i de båda städerna.

Min forskning ligger i skärningspunkten mellan kritiska urbana och landskapsstudier, urbangeografi och miljöhumaniora, med speciellt fokus på så kallad "mer-än-mänsklig" geografi och "multispecies" antropologi. Jag är även intresserad av hur man kan integrera visuella metoder både som del av en forskningsmetodologi och ur ett kunskapsspridande perspektiv.