Presentation

Presentation

Nathalie Auer är universitetslektor i högskolepedagogisk utveckling med inriktning mot digitalt lärande i högre utbildning vid Centrum för akademiskt lärarskap.

Utbildning

Nathalie Auer har sin doktorsexamen i E-learning and Learning Technologies från University of Leicester, Storbritannien.

Forskningsintressen

Hennes forskningsintressen faller inom områdena digitalt lärande, digital kompetens och metakognition tillämpat på digital läsning. Hennes nuvarande forskningsprojekt är en del av ett internationellt forskningsprojekt educovid19.wordpress.com. Projektet syftar till att undersöka hur den nuvarande COVID19-pandemin har förändrat utbildningspraxis runt om i världen. Läs mer om educovid19

Undervisning och andra arbetsuppgifter

Hon undervisar i kursen Collaborative Learning in Digital Learning Environments och hon ansvarar för kursen Akademiskt lärarskap. Hon arbetar med Malmö Universitets digipedagoger och IT-pedagoger för att inspirera kollegor till digitalisering av utbildning. För närvarande deltager hon i ett pilotprojekt om hybridundervisning. Dessutom är hon systemförvaltare för Ouriginal, systemet för plagiatkontroll på Malmö Universitet.

Aktiviteter