Vi vill tacka våra donatorer som med sitt stöd och engagemang gör det möjligt för oss att göra skillnad – genom ny kunskap som förändrar. Finansiell styrka krävs för att vi ska kunna åstadkomma mer och självständigt bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet – och möta komplexa samhällsutmaningar.

Våra donatorer

Här presenterar vi några av våra donatorer, men vi har även haft äran att ta emot donationer från anonyma givare.

Vi stödjer Malmö universitet