Tänk dig en vanlig dag i ditt liv och hur beroende du är av det oerhört viktiga arbete som till exempel en VVS-montör, snickare, lantbrukare, undersköterska eller handelsanställd utför.

Maria Johansson, programsamordnare

Om utbildningen

Är du yrkeslärare och vill fördjupa dina kunskaper och specialisera dig i frågor kopplade till yrkesutbildning? Masterprogrammet i pedagogik och yrkeskunnande kan leda till mer avancerade arbetsuppgifter och öppna upp för nya karriärvägar eller forskarutbildning.

Samhället är beroende av yrkeskunniga människor, vilket gör yrkesutbildning till ett område av oerhört stor betydelse – inte minst genom att bidra till landets kompetensförsörjning och tillväxt. Inom yrkesutbildningarna finns också en rad viktiga yrken för samhällsbärande funktioner. Idag är det stor brist på yrkeskunniga personer och yrkeslärare i Sverige. Du behövs!

Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla dina kunskaper i pedagogik med särskilt fokus på yrkeskunnande och yrkesdidaktik. Programmet leder till en masterexamen inom huvudområdet pedagogik.

Studietakten är halvfart och programmet omfattar 120 högskolepoäng. Du studerar på distans, men med två fysiska träffar per termin under utbildningens gång.

Masterprogrammet ges i samverkan mellan Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad.

Efter examen

Efter utbildningen kommer du att kunna använda dina kunskaper inom flera olika områden.

Masterprogrammet kan leda till mer avancerade arbetsuppgifter som lärare, till exempel som förstelärare, eller bidra till specifika arbetsuppgifter, exempelvis att utveckla APL i gymnasieskolan. Med en masterexamen finns stora möjligheter när det gäller specialisering, samverkan och inriktning mot till exempel gymnasieskolor, yrkeshögskolor och olika branscher.

Utbildningen ger också en god grund för forskarutbildning. Programmet ger behörighet att ansöka om doktorandtjänster inom flera områden, som är relaterade till pedagogik, yrkeskunnande och yrkesdidaktik.

Masterprogrammet öppnar även upp för olika karriärvägar utanför skola och akademi, exempelvis i organisationer och företag.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Yrkeslärarexamen, minst 60 hp

eller

lärarexamen med inriktning mot yrkesämne/yrkesområde

eller

annan lärarexamen och två års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som lärare i yrkesämne

Urval

Högskolepoäng 100%

"Utbildningen öppnar upp nya möjligheter för yrkeslärare att utbilda sig på avancerad nivå"

Maria Johansson, programsamordnare, berättar vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får med sig under utbildningen och förklarar varför kunskaper om pedagogik och yrkeskunnande efterfrågas på arbetsmarknaden och har stor betydelse för samhället.

"Utbildningen öppnar upp nya möjligheter för yrkeslärare att utbilda sig på avancerad nivå"

Maria Johansson, programsamordnare, berättar vilka värdefulla kunskaper och erfarenheter studenterna får med sig under utbildningen och förklarar varför kunskaper om pedagogik och yrkeskunnande efterfrågas på arbetsmarknaden och har stor betydelse för samhället.

Varför startar ett nytt masterprogram för yrkeslärare?

På landets yrkeslärarutbildningar finns ett stort behov av medarbetare med masterexamen och bakgrund som yrkeslärare. Vi ser att det är viktigt att lyfta fram yrkeslärares specifika expertis, som är värdefull på många olika sätt. Utbildningen gör det möjligt för lärare på yrkeslärarutbildningar att få kompetensutveckling eller vidareutbilda sig för att bli behöriga till forskarstudier.

Vilka är de främsta kunskaperna studenterna får med sig?

Utbildningen leder till en masterexamen i pedagogik och har en speciell profil mot
yrkeskunnande, yrkesdidaktik och yrkesutbildningens förutsättningar – till exempel vad yrkesmässigt omdöme är, eller hur yrkesutbildningen tidigare har bedrivits.

Att lära ut ett yrke är så mycket mer än att lära ut ett ämne. Yrkesläraren utbildar morgondagens yrkeskunniga personer, vilket är ett stort uppdrag. Utan yrkeskunniga och kompetenta yrkeslärare skulle vi att hamna i en problematisk situation. Tänk dig en vanlig dag i ditt liv och hur beroende du är av det oerhört viktiga arbete som till exempel en VVS-montör, snickare, lantbrukare, undersköterska eller handelsanställd utför.

Vilka möjligheter skapar utbildningen i arbetslivet?

Tänkbara vägar i arbetslivet kan bland annat vara yrkeslärarutbildning, myndigheter som till exempel Myndigheten för yrkeshögskolan, eller uppdrag som förstelärare på yrkesprogram. Utbildningen kan ge utvidgade ansvarsområden och fördjupning i teorier om praktiker och yrkeskunnande, som är centrala områden för yrkesutbildning.

Jag hoppas också att de som väljer att gå utbildningen blir ambassadörer för yrkeskunnande och yrkesutbildning – och även för värdet i att fördjupa sig genom studier i pedagogik och yrkeskunnande.

Vad är speciellt med utbildningen?

Programmet öppnar upp nya möjligheter för yrkeslärare att utbilda sig på avancerad nivå, eftersom även yrkeslärarutbildning om 90 högskolepoäng ger behörighet att söka. Tidigare har det varit krångligt för yrkeslärare att studera på avancerad nivå. Detta är en unik och viktig möjlighet, som jag är väldigt stolt över att vi har lyckats genomföra.

Programmet ges i samverkan mellan Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan Kristianstad. Samarbetet är väldigt positivt, eftersom studenterna får kompetens och idéer från tre olika lärosäten.

Hur är undervisningen upplagd?

Programmet bygger på seminarier och erfarenhetsutbyte. Undervisningen utgår ifrån studenternas yrkeskunnande och erfarenheter som yrkeslärare, som vi sätter stort värde i. Studierna är på distans och det är ett fåtal fysiska träffar på de olika lärosätena. Utbildningen ges på halvtid och vi försöker anpassa den för att göra det möjligt för studenter som är yrkesverksamma att delta i undervisningen.

Hur förbereder programmet för vidare studier?

Det ingår kunskaps- och vetenskapsteori i utbildningen, som ger en god grund för fortsatta forskarstudier. Jag kan inte nog betona hur roligt och viktigt det vore att få fler yrkeslärare som disputerar och blir forskare. Akademin har mycket att vinna på att ta tillvara på deras kunskaper och erfarenheter.

Kontakt