Om utbildningen

Som yrkeslärare för du vidare dina kunskaper och inspirerar framtidens yrkesverksamma inom ditt yrke. Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som vill bli yrkeslärare inom gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkeslärarutbildningen är ett alternativ för dig med kvalificerade yrkeskunskaper som är relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen. För att söka utbildningen behöver du ha dokumenterad arbetserfarenhet.

Den tvååriga utbildningen ger dig behörighet att undervisa på yrkesprogram i gymnasiet och vuxenutbildning. Det finns idag en stor efterfrågan på utbildade och legitimerade yrkeslärare. Efterfrågan varierar mellan yrkesområden, men efter din examen kan du jobba i hela landet och ofta även utomlands.  

Utbildningen ges på trekvartsfart (75% studietakt) under fyra terminer och med två–fyra universitetsförlagda dagar per kurs. Utbildningen består av 60 högskolepoäng i kurser som behandlar frågor som är centrala för lärare. Det handlar bland annat om värdegrund, ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygsättning, specialpedagogik samt läroplansteori och didaktik. Samtliga kurser har fokus på kopplingen mellan yrkesutbildning och yrkesdidaktik. Då det förväntas att du redan har ämneskunskaper i de yrkesämnen du ska undervisa i ges ingen utbildning i dessa.

Malmö universitet antar för närvarande inte studenter mot programinriktning hantverk frisör, barberare och hår- och makeupstylist samt textildesign på grund av brist på relevanta VFU-platser i regionens gymnasieskolor.

I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna genomförs på helfart (100% studietakt).

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen kopplas teori och praktik ihop genom att verksamhetsförlagd och högskoleförlagd utbildning varvas. Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att du som blivande yrkeslärare ska utveckla din kompetens och förmåga att undervisa i en skola där elever med olika behov och bakgrund möts.

VFU-placering

Student som bor inom Skåne eller västra Blekinge genomför i första hand den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på en gymnasieskola eller vuxenutbildning inom detta område, i en av de kommuner som Malmö universitet har Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning med. Student som bor utanför avtalsområdet kommer om möjligt att få placering i närheten av sin hemort enligt Malmö universitets regler för restid i samband med VFU. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder.

Möjlighet att genomföra VFU inom anställning

Du som har anställning som yrkeslärare under utbildningstiden har i vissa fall möjlighet att genomföra VFU inom ramen för din egen anställning. För att få genomföra VFU inom ramen för egen anställning måste man ha ansökt och fått ansökan beviljad både av Malmö universitet och arbetsgivaren. Beslutet gäller, med vissa undantag, under så lång tid som anställningen pågår och anställningen ska alltid styrkas med ett anställningsbevis.

Läs mer i ansökningsblanketten om vilka villkor som gäller och när ansökan ska vara inlämnad. 

Blanketten "Ansökan om VFU" (pdf)

Verksamhetsförlagd utbildning – för lärarstudenter

Kontakt

För frågor om VFU, mejla till ls.vfu@mau.se.

Ansökan sker i två steg – ett för grundläggande behörighet och ett för särskild behörighet. För den grundläggande behörigheten ansöker du precis som för övriga universitets- och högskoleutbildningar via antagning.se. Ansökan om den särskilda behörigheten är för att validera dina yrkeskunskaper  och sker via VALDA.

 1. Anmäl dig till utbildningen via www.antagning.se. I samband med denna anmälan kontrolleras din grundläggande behörighet. 
 2. Ansök om validering av dina yrkeskunskaper i VALDA.
  • Du ansöker om validering för att synliggöra din kompetens när det gäller den särskilda behörigheten. En validering räcker och du behöver bara ansöka om validering på den högskola eller universitet som du vill studera på i första hand. Vi kontaktar dig för en kartläggning av dina yrkeskunskaper. I kartläggningsprocessen hjälper vi dig att beskriva din kompetens så att du får fram ett komplett och bedömningsbart underlag.
  • För att styrka din särskilda behörighet i VALDA behöver du intyg från arbetsgivare och utbildning som påvisar dina erfarenheter och kunskaper i de olika ämnena. Ett intyg från arbetsgivare behöver innehålla information om 1) arbetad tid och omfattning (arbetsgivarintyg) och 2) vilka arbetsuppgifter, ansvar och verktyg/metoder/program som du haft/använt (tjänstgöringsintyg).
  • Tänk på att begära in och samla ihop alla betyg och intyg i god tid. Dokument som du bara har i pappersform behöver du scanna in och spara på din dator innan du kan ladda upp det i VALDA. Du kan påbörja din ansökan i VALDA redan den 1 september. Sista dagen att lämna in din valideringsansökan i VALDA är 23 oktober.

Du kan välja att läsa yrkeslärarutbildningen från basorten Varberg. Utbildningen är särskilt riktad till dig som bor i Västsverige och ges på trekvartsfart i ett samarbete med Campus Varberg. Utbildningen har samma innehåll som i Malmö och undervisningen sker på liknande sätt och med samma lärarlag. Undantaget är att vissa föreläsningar filmas så att du kan se dem via kursplattformen. Viss webbaserad handledning kan också förekomma.

Du måste kunna delta i den obligatoriska undervisningen i Varberg samt i de fall den är förlagd till Malmö. Studerar du med Varberg som basort har du möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på hemorten. 

Undervisningens upplägg vid basorten Varberg

 • I Varberg är undervisningen ledd av lärare på plats eller undantagsvis via länk från Malmö till salen på Campus Varberg.
 • Ett antal gånger, cirka sex per läsår, är undervisningen förlagd till Malmö.
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i utbildningen med 30 hp (20 veckor). VFU kan göras på hemorten om platsen uppfyller de krav som ställs i utbildningen. 
 • Utbildningen är på trekvartsfart (75%).

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper. 

Läs mer om särskilda behörighetskrav för yrkeslärare 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom något eller några av de yrkesämnen som finns i gymnasieskolans yrkesprogram.

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Bli yrkeslärare – en poddserie

Sverige behöver fler yrkeslärare, och vägen till att bli yrkeslärare är kanske enklare än du tror? I en ny poddserie besöker WorldSkills reporter yrkeslärare över hela landet, där de berättar om sin personliga resa.

Lyssna på podden

Ingenjör ska bli lärare i industriell teknik

Processtekniker och ingenjör. Efter att i många år arbetat med att övervaka kemiska processer vill Rosmarie Sjödahl byta maskiner mot människor.

Ingenjör ska bli lärare i industriell teknik

Processtekniker och ingenjör. Efter att i många år arbetat med att övervaka kemiska processer vill Rosmarie Sjödahl byta maskiner mot människor.

– Jag har längtat efter att jobba med lite mjukare frågor, inte bara maskiner, säger hon.

Gotlänningen Rosmarie Sjödahl har jobbat som processoperatör inom processindustrin i många år, de senaste tio åren i Skåne på Perstorp AB. Hon är också utbildad ingenjör med inriktning maskinteknik vid KTH i Stockholm. Som processoperatör jobbar hon med drift och övervakning på Energi/Formalin, som förser övriga fabriker på Perstorps AB med vatten, ånga och formalin. Driften pågår dygnet runt året runt så det blir både nätter och helger ibland, och nu tycker hon det börjar ta emot att jobba skift.

Hur känns det att bli lärare?

– Jätteläskigt och ovisst. Men jag hade inte sökt om det känts främmande, och nu när jag börjat praktisera känner jag att det ger mig jättemycket tillbaka att jobba med ungdomar. Det avgörande för mig var just att få jobba med ungdomar och att jag skulle kunna använda min yrkeserfarenhet. Jag var lite orolig att den skulle vara bortkastad och att jag skulle få börja om. Att den ses som en tillgång i läraryrket är förstås jättekul.

Vad tycker du om utbildningen?

– Jättebra. Man vet ju inte hur det ska bli när man gör något nytt. Men den första tiden har verkligen gett mersmak. 

Från sjukgymnast till yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet

Jag jobbade som sjukgymnast i 10 år framförallt inom barn- och ungdomshabiliteringen, vilket var ett utmanande och utvecklande jobb. Men jag tröttnade på bristerna i sjukvården och att inte kunna förändra inifrån.

Från sjukgymnast till yrkeslärare på vård- och omsorgsprogrammet

Jag jobbade som sjukgymnast i 10 år framförallt inom barn- och ungdomshabiliteringen, vilket var ett utmanande och utvecklande jobb. Men jag tröttnade på bristerna i sjukvården och att inte kunna förändra inifrån.

Nu har Joel Asmundsson en fast tjänst på en fristående gymnasieskola i Lund, där han undervisar i etik och specialpedagogik på vård- och omsorgsprogrammet, parallellt med sina studier. Lärarjobbet ger honom möjlighet att få använda sina tidigare kunskaper på djupet.

– Min samlade yrkeserfarenhet och olika utbildningar ger mig behörighet att undervisa i sexton ämnen på både vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet, säger Joel Asmundsson.

Att undervisa faller sig naturligt

Joel visste tidigt att han skulle ha med människor att göra. Förutom att vara äldst av fem syskon har han även varit träningsinstruktör och lärt ut hjärt- och lungräddning. Även som legitimerad sjukgymnast ingår det att förmedla kunskaper till andra. Att undervisa faller sig naturligt och Joel tycker att det är roligt med nyfikna unga människor som han kan påverka.

– En av anledningarna till att jag började plugga var att få nya kunskaper och insikter och jag känner att jag frodas i miljön på högskolan. En annan anledning var att få en lärarlegitimation. 

Utbildningen startade med en kurs i sociala relationer som var helt rätt inkörsport för att sedan byggas på, fördjupas och skapa lärplattformar. 

– Min uppgift som lärare är nu att få unga människor att utveckla sina förmågor, vilket jag gör tillsammans med eleverna, säger Joel. 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se