Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att specialpedagogprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Om utbildningen

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till förskollärare/lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.

Fokus i specialpedagogprogrammet omfattar tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen:

  • identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer,
  • kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor,
  • samt att delta i och leda förskole-/skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.

I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande.

Det gäller exempelvis:

  • barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning,
  • arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv,
  • att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt
  • att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.

Om profilens innehåll

Specialpedagogprogrammet med profil språk- och kommunikationsutveckling i förskolan innehåller fördjupning i förskolans språk- och kommunikationsutvecklande arbete. Du får här kunskap om barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling samt om hur språkliga svårigheter kan förebyggas. För dig som väljer profilen kommer tidig språk- och kommunikationsutveckling genomsyra hela utbildningen.

Utöver specialpedagogprogrammets ordinarie undervisning deltar du i föreläsningar och gruppträffar kopplade till profilens innehåll. Varje kurs har därmed en–två extra dagar på campus samt ytterligare fördjupningslitteratur inom språk- och kommunikationsutveckling. Du som är antagen till profilen examineras enligt utbildningsplan för specialpedagogprogrammet: profil språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Profilen ges tills vidare endast på helfart (100%).

Utbildningen leder till en specialpedagogexamen.

Programmets upplägg

Merparten av helfartsstudier utgörs av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus (cirka 3 dagar i veckan är förlagda på campus). I varje kurs förutsetts även du och din basgrupp själva planera och utföra bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Efter examen

Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Behörighetskrav

Förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

"Behovet av stöd finns överallt"

Anna Mårtensson och Jenny Flintberg gick en kortare kurs om barn i behov av stöd på Malmö universitet. Det lockade dem att studera vidare på Specialpedagogprogrammet: Språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Programmet är tre terminer på helfart.

"Behovet av stöd finns överallt"

Anna Mårtensson och Jenny Flintberg gick en kortare kurs om barn i behov av stöd på Malmö universitet. Det lockade dem att studera vidare på Specialpedagogprogrammet: Språk- och kommunikationsutveckling i förskolan. Programmet är tre terminer på helfart.

– Våra lärare är proffsiga och intressanta att lyssna på. Dessutom har flera av lärarna skrivit egna avhandlingar och böcker, säger Jenny.

– Det är intressant att lyssna på dem som kan bidra med egen och aktuell forskning inom specialpedagogik, som man kan koppla till egna erfarenheter efter att ha arbetat i många år som förskollärare, säger Anna.

Förra hösten gick både Anna och Jenny den fristående kursen ”Att möta barn och elever i behov av stöd” på Malmö universitet.

– Vi har bra nytta av att ha gått kursen, säger Anna.

– Den som tvekar på att gå en hel utbildning kan börja med en kurs. Det gör att du kommer in i läsandet och skrivandet och blir förberedd för en längre utbildning, säger Jenny.

Handledare i vardagen

Anna och Jenny är överens om att erfarenheten de har som förskollärare kommer att vara användbar i den kommande rollen som specialpedagog. Båda två vill fortsätta jobba i förskolans värld.

– Behovet av stöd är utbrett och finns överallt, och jag vill bidra med det jag kan för att göra barnens vardag och skolgång lite bättre, säger Jenny.

– Det finns så mycket vi kan arbeta med, exempelvis med högläsning på ett medvetet sätt för att utveckla språket. Vi kan även stötta genom att titta på miljön kring barnen så att de kan må bra och klara sin vardag bättre, säger Anna.

Språk och kommunikation

Både Anna och Jenny vill vara ett stöd åt pedagogerna och hjälpa dem framåt i hur de kan arbeta med språk och kommunikation på förskolan.

– Jag vill bli handledare inom språk och kommunikation och hjälpa pedagogerna att förebygga senare svårigheter hos barnen. Jag har även hållit i olika fortbildningar på min arbetsplats och det vill jag gärna fortsätta med, säger Anna.

Nära till allt

Utbildningen på Malmö universitet sker i två byggnader. Orkanen vid vattnet strax intill Malmö centralstation och Niagara som ligger ett stenkast därifrån. Centrala staden, Malmö Live och Västra Hamnen ligger nära universitetet och på lite drygt en halvtimme nås Köpenhamn.

– För mig är Malmö en mysig och härlig stad med mycket liv och rörelse. Och det känns att universitetet är till för alla typer av personer, både de som är unga och de som har jobbat i många år. På vår utbildning är vi ungefär mellan 30 och 60 år, säger Anna.

– Kommunikationerna och läget är riktigt bra. Det är smidigt och lättillgängligt med tåget som ligger så nära. Och när jag är i skolan och tittar ut på vattnet blir jag lugn, säger Jenny.

 

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se