Anmälan

Anmälan är öppen den 15 februari–15 mars och görs på antagning.se. Tänk på att speciallärarprogrammet har en tidigare ansökningsperiod.

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Språk-, skriv- och läsutveckling är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. 

Som speciallärare stärker du undervisningen för barns, ungas och vuxnas skriv- och läsutveckling. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. För att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer samarbetar du med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan.

Som speciallärare med specialisering språk,- skriv- och läsutveckling ska du kunna undervisa, följa och bedöma elevers språk,- skriv- och läsutveckling. Därför är det betydelsefullt att du har god språklig kompetens i svenska språket både muntligt och skriftligt.

Dina halvfartsstudier utgörs dels av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus, ca 12–14 dagar i varje kurs, dels av självstudier samt arbete i basgrupp. Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra och de avser bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Den treåriga utbildningen ges på halvfart och ger en speciallärarexamen.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår fältstudier dvs. undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Intyg om arbetslivserfarenhet (antagning.se)

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet svenska. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt

För mer information om utbildningen:

lsvagledning@mau.se