Program, avancerad nivå
90 hp
Malmö dagtid 50%
30 augusti, 2021 - 2 juni, 2024

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Språk-, skriv- och läsutveckling är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet. Den treåriga utbildningen ges på halvfart och ger en speciallärarexamen.

Som speciallärare stärker du undervisningen för barns, ungas och vuxnas skriv- och läsutveckling. Särskilt fokus läggs på den allsidiga utvecklingen i relation till skolans undervisningsämnen och ämnesområden. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. För att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer samarbetar du med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen och fördjupning om minst 22,5 hp inom ämnesområdet svenska. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt