Program, avancerad nivå
90 hp
Malmö | dagtid | 50%
28 augusti, 2023 - 7 juni, 2026
Ansökningen öppnar 15 mars

Om utbildningen

Vill du arbeta självständigt och tillsammans med skolpersonal och ledning för att erbjuda stöd och hjälp för elever i olika sårbara situationer? Grav språkstörning är en av tre specialiseringar i speciallärarprogrammet.

Den treåriga utbildningen ges på halvfart och ger en speciallärarexamen. Dina halvfartsstudier utgörs dels av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus, ca 12–14 dagar i varje kurs, dels av självstudier samt arbete i basgrupp. Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra och de avser bland annat fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift.

Syftet är att utbilda speciallärare som kan stärka undervisningen av barn, unga och vuxna med grav språkstörning. Särskilt fokus läggs på den allsidiga utvecklingen i relation till skolans undervisningsämnen och ämnesområden. Utveckling av lärmiljöer och att genomföra pedagogisk utredning och åtgärdsprogram är viktiga delar av utbildningen.

Som speciallärare arbetar du med uppdraget att alla elever har rätt till stöd att nå kunskapsmålen. En viktig roll är att bidra till god utredning och att utforma och genomföra extra anpassningar, särskilda stödinsatser och åtgärdsprogram så att skolan håller hög kvalitet. Att både vara en utvecklare av kvalitet och en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor inom din specialisering, är andra viktiga delar av ditt arbete. Du samarbetar med andra speciallärare, specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Detta är en programinriktning av Speciallärarprogrammet, som ges med tre specialiseringar:

  • Grav språkstörning, 90 hp
  • Matematikutveckling, 90 hp
  • Språk-, skriv- och läsutvecklingen, 90 hp

Inom utbildningen ingår fältstudier dvs. undersökande arbete som är verksamhetsanknutet.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

För att styrka din arbetslivserfarenhet ska tjänstgöringsintyg laddas upp på Antagning.se.

Behörighetskrav

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Urval

Högskolepoäng 100%

Kontakt