Intresset för idrott, hälsofrågor och fysisk aktivitet bara växer. Idrottsvärlden breddas och har med tiden fått en mer professionell karaktär med multiarenor och event som drivkrafter. Dessutom växer intresset för motion och hälsa bland gemene man och det är än mer populärt att delta i motionslopp och amatörtävlingar.

De två inriktningarna på kandidatprogrammet i idrottsvetenskap grundar sig båda i ett samhällsvetenskapligt perspektiv på idrott.

Inriktningen Sport Management tar avstamp i idrott som underhållnings- och konsumtionskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med planering och ledarskap inom idrottsvärlden.

Inriktningen Fysisk aktivitet och hälsa har istället ett fokus på idrott som hälso- och kroppskultur och vänder sig till dig som vill arbeta med att utveckla, leda och stödja individer och grupper i idrott- och hälsofrågor.

Forskningsbaserad utbildning

Som student studerar du på Institutionen för idrottsvetenskap. Många av dina lärare är forskare och din utbildning baseras på den senaste idrottsforskningen. Utgångspunkten för vår forskning är att samhällsaspekter, som jämställdhet, socioekonomi och kulturell mångfald, alltid påverkar idrotten. Samtidigt är idrotten av sådan betydelse att den även utövar inflytande på samhället.

Mer om forskning inom idrottsvetenskap

Studera på ett riksidrottsuniversitet

Idrottar du på elitnivå? På ett riksidrottsuniversitet får du stöd i att kombinera din elitsatsning med studier. Universitetet underlättar din studietid genom flexibla och anpassade lösningar för dig.

Studera på ett riksidrottsuniversitet