Här får du som idrottar på elitnivå reda på hur du kan kombinera din elitsatsning med studier. Universitetet underlättar din studietid genom flexibla och anpassade lösningar för just dig.

Studera som elitidrottare

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2018-2022. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå. 

För att kunna antas till Riksidrottsuniversitetet (RIU) och få tillgång till de stödfunktioner som finns måste du vara antagen till en utbildning vid Malmö universitet. 

För att bli antagen som student vid Malmö universitet söker du till en utbildning på vanligt vis via antagning.se. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Mer om Riksidrottsuniversitetet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Med elitidrottare menas

 • att idrotten ingår i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund
 • att personen är potentiell eller aktiv landslagsidrottare. För lagidrottare krävs även att laget spelar i högsta serien. Det är respektive specialförbund som bedömer sportslig status för personen i fråga. 

Stöd under studietiden

Under studietiden får du som RIU-student: 

 • En egen kontaktperson på Malmö universitet, Dubbla Karriärer koordinator (DK), som finns till för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
 • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.
 • Möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis kompetenscenter: www.malmoidrottsakademi.se. Kontakta DK-koordinatorerna för information om vad som gäller för RIU-studenter vid Malmö universitet. 

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

 1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på din idrottsnivå. Riksidrottsförbundets blankett ska fyllas i av respektive specialförbund.
 2. Ta kontakt med Malmö universitets DK-koordinatorer och skicka med ditt intyg.
 3. DK-koordinatorerna gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö universitets riktlinjer.
 4. När du beviljats stöd träffas du, DK-koordinator och representanter från utbildningen för att diskutera dina studier vid Malmö universitet.
 5. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela din studieperiod.

Styrgruppen för RIU

RIU styrgrupp består av följande:

Adjungerade:

 • Sverker Fryklund, DK-koordinator
 • Peter Martinsson, DK-koordinator