Studera som elitidrottare

Malmö universitet är utnämnt till Riksidrottsuniversitet 2018-2022. Det innebär att universitetet och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att underlätta för idrottare på elitnivå att studera på universitetsnivå. Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Mer information om Riksidrottsuniversitetet och Elitidrottsvänliga lärosäten

Med elitidrottare menas

Stöd under studietiden

Först när du är antagen till studier vid Malmö universitet kan du ta kontakt med samordnaren vid lärosätet för att få beslut om stöd. Det är viktigt att du som elitidrottande student tar kontakt med samordnaren så tidigt som möjligt för att stödet ska kunna utformas i tid.

Under studietiden får du: 

  • En egen kontaktperson på Malmö universitet, Peter Martinsson och Sverker Fryklund, DK-koordinatorer, som finns till för dig under din studietid i frågor som rör elitidrott och studier.
  • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.
  • Möjlighet att ta del av Malmö idrottsakademis kompetenscenter: www.malmoidrottsakademi.se. Kontakta DK-koordinatorerna för information om vad som gäller för RIU-studenter vid Malmö universitet.

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

  1. När du blivit antagen till studier vid Malmö universitet kontaktar du ditt specialförbund för att få intyg på sin idrottsnivå. Riksidrottsförbundets blankett ska fyllas i av respektive specialförbund.
  2. Ta kontakt med Malmö universitets samordnare och skicka med ditt intyg.
  3. Samordnaren gör en bedömning och beslutar om du har rätt till stöd, enligt Malmö universitets riktlinjer. 
  4. När du beviljats stöd träffas du, samordnare och representant från utbildningen för att diskutera dina studier vid Malmö universitet.
  5. Samordnaren ansvarar för uppföljning under hela din studieperiod.