Presentation

Jag är doktor i urbana studier och arbetar som forskare på Institutionen för urbana studier. Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå.

Sedan 2018 är jag är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Jag föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt perspektiv på stadsutveckling och samhällsplanering.

Forskning

Jag leder ett flertal forskningsprojekt kopplat till boende och välfärdsfrågor, se en aktuell förteckning nedan.

Avhandling

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige - sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Meriter och uppdrag

  • Föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.
  • Expert i boinstitutets kunskapsråd
  • Oberoende ledamot i Hyreskomissionen
  • Utmärkelse för årets avhandling vid Malmö universitet 2018–2019

Webbsida

För mer information om aktuella forskningsprojekt, besök min personliga hemsida.