Presentation

Jag arbetar som biträdande lektor på institutionen för urbana studier. Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden och samhället hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, segregation och integration. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå.

Jag är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd och det praktik- och forskningsintegrerande Nätverk för boende och välfärd.

Jag är ofta anlitad som föreläsare och sakkunnig i frågor om sociala aspekter av bostadsförsörjning, segregation, stadsutveckling och samhällsplanering.

Forskning

Jag leder och deltar i ett flertal forskningsprojekt kopplat till boende och välfärdsfrågor, se en aktuell förteckning nedan.

Avhandling

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, förstärks och reproduceras, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige - sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Meriter och uppdrag

  • Föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd och Nätverk för Boende och välfärd
  • Koordinator för arbetsgruppen Comparative Housing Research I European Network of Housing Research (ENHR)
  • Ofta anlitad expert, föreläsare, key-note speaker, panelist och moderator
  • Peer-reviewer i flera internationella vetenskapliga tidskrifter
  • Utmärkelse för årets avhandling vid Malmö universitet 2018–2019
  • Expert i Boinstitutets kunskapsråd 2018-
  • Oberoende ledamot i Hyreskomissionen 2018-2019

Webbsida

För mer information om min forskning, pressmedverkan med mera, besök min personliga hemsida

Aktiviteter