Program, grundnivå
180 hp
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti, 2023 - 7 juni, 2026
Ansök senast 17 april
Anmäl dig via antagning.se

Om utbildningen

Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle är för dig som vill arbeta med miljöfrågor och människor. Utbildningen innehåller både samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig miljövetenskap på grundnivå. Du får under programmets gång sätta miljö och hållbar utveckling i relation till människan och samhället utifrån flera olika perspektiv. Programmet ger dig förståelse för olika miljöproblem och dess sammanhang med ekologisk, ekonomisk, politisk, social och kulturell utveckling.

Under utbildningen lär du dig förmedla en korrekt bild av miljöfrågor både skriftligt och muntligt, till exempel med allmänheten som målgrupp. Du får också lära dig hur du kan arbeta tillsammans med experter utifrån deras olika bakgrund och expertområden.

Färdighet och kunskap inom miljövetenskap efterfrågas idag inom en mängd olika yrkesbranscher. Därför är Miljövetarprogrammet en bred utbildning som gör det möjligt för dig att själv välja din framtida riktning genom att välja vissa av dina kurser.

Under utbildningen lär du dig:

  • tolka och använda miljöbalken, plan- och bygglagen och annan miljörättslig lagstiftning.

  • miljömanagement med livscykelanalys, företags samhällsansvar, miljökonsekvensbeskrivningar och miljömål.

  • företagsekonomi och miljöekonomi för att kunna prata om förbättringspotentialer.

  • sätta ihop och analysera enkäter och fokusgrupper.

  • intervjua och göra innehålls- och diskursanalyser.

  • mäta till exempel buller, ta vattenprover, mikroskopera och mycket mer.

  • analysera och presentera resultat till olika målgrupper.

Vissa kurser eller kursmoment i programmet ges helt på engelska. Till exempel är ungefär hälften av kurserna engelskspråkiga som ges under termin 3 och 4. Undervisningen bedrivs i huvudsak på campus, men inslag av digitala undervisningsmoment förekommer när det är pedagogiskt motiverat.

Termin fem är en så kallad valfri termin. Då kan du välja ett av följande:

  • studera en eller flera valfria kurser motsvarande 30 hp
  • praktisera på relevant arbetsplats genom att välja programmets praktikkurs tillsammans med en eller flera valfria kurser
  • studera utomlands på något av Malmö universitets 250 partneruniversitet.

När du skriver ditt examensarbete under sista terminen har du också möjlighet att ansöka om ett stipendium inom Erasmus+ för att samla in data till din examensuppsats i ett land inom Europa.

Efter examen har du en kandidatexamen i Miljövetenskap. Du kan då välja att läsa vidare på avancerad nivå, eller ge dig ut i arbetslivet.

Till exempel kan du arbeta som miljöstrateg, miljöinspektör eller miljöansvarig på kommuner, länsstyrelser, organisationer eller företag. Du kan också arbeta som konsult, i eget företag eller i konsultföretag, inom exempelvis byggbranschen. Du kan även arbeta som projektledare på företag och organisationer eller utredare på myndigheter.

Kurser inom programmet

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2, Engelska 6

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ahmed Al-Qassam vill påverka människor och samhälle till positiv förändring

Sedan Ahmed Al-Qassam tog examen från Malmö universitet har han både hunnit driva Sveriges största miljöpodd och blivit utsedd till en av landets mijömäktigaste personer. Idag arbetar han som klimatlobbyist och hoppas bidra till att skapa en värld där framtida generationer har samma möjligheter och...

Ahmed Al-Qassam vill påverka människor och samhälle till positiv förändring

Sedan Ahmed Al-Qassam tog examen från Malmö universitet har han både hunnit driva Sveriges största miljöpodd och blivit utsedd till en av landets mijömäktigaste personer. Idag arbetar han som klimatlobbyist och hoppas bidra till att skapa en värld där framtida generationer har samma möjligheter och höga levnadsstandard som vi har idag.

Varför valde du att plugga miljövetarprogrammet?

Jag arbetade med klimatfrågor på olika sätt redan innan jag började på miljövetarprogrammet. Jag tyckte att jag hade en bra baskunskap och ville ha en djupare förståelse av natur- och miljöproblematik för att på sikt kunna påverka människor och samhälle till positiv förändring.

Det jag gillade bäst med utbildningen var kopplingen mellan miljö, klimat och samhälle. Den gav förståelse för frågornas komplexitet och ett helikopterperspektiv, vilket är väldigt viktigt när du ska ut i arbetslivet. De som tenderar att bara ha ett naturvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor har ofta svårt för att se helheten i olika problem som måste lösas.

Hur valde du att spendera din valbara termin under utbildningen?

Jag valde att driva ett eget projekt för att konkret omsätta min miljökunskap och skapade den prisbelönade podcasten Miljöpodden. Podcasten var den första i Sverige med natur- och miljöfokus och är i dag den största podcasten i ämnet, med professionella yrkesutövare och experter som gäster.

Vad arbetar du med idag och vad innebär det?

I dag arbetar jag som klimatlobbyist. Det innebär att jag genom politisk påverkan och opinionsbildning företräder intressen och framför åsikter till politiska makthavare för att skapa en värld med ett bättre klimat och minskade klimatförändringar.

Det bästa med mitt arbete är att jag får möjligheten att påverka olika aktörer till att bidra eller skapa en inkluderande och bättre värld. Dessutom tackar jag alltid nej till uppdragsgivare med dolda agendor eller vars arbete inte bidrar till minskade klimatförändringar.

På vilket sätt har du haft nytta av utbildningen i ditt nuvarande arbete?

Jag har haft stor nytta av min utbildning på många olika sätt. Bland annat har jag förståelse av hur komplexiteten av miljöfrågan kan kommuniceras ut på bästa sätt så att alla tar till sig kunskapen och agerar därefter. Med den samhällsvetenskapliga inriktningen kan jag dessutom koppla ihop flera aktörer och verksamheter med varandra för att skapa positiva synergieffekter. 

Vilket tips skulle du ge de som är sugna att börja på utbildningen och vill arbeta med miljöfrågor i framtiden?

Våga lyssna på ditt hjärta, experimentera och ha kul. På så sätt hittar du det som passar dig bäst och i förlängningen det som leder till att du bidrar som mest till samhället. 

"Miljövetenskap är för dig som vill åstadkomma förändring"

Mimi Ottosson hade från början siktet inställt på att bli ingenjör, men ett år in på utbildningen valde hon istället att ta vara på sitt intresse för miljövetenskap och bytte bana till Miljövetarprogrammet. Idag jobbar hon som Miljökonsult i Malmö.

"Miljövetenskap är för dig som vill åstadkomma förändring"

Mimi Ottosson hade från början siktet inställt på att bli ingenjör, men ett år in på utbildningen valde hon istället att ta vara på sitt intresse för miljövetenskap och bytte bana till Miljövetarprogrammet. Idag jobbar hon som Miljökonsult i Malmö.

Vad fick dig att välja utbildningen i miljövetenskap?

Jag läste på väldigt mycket om programmet innan jag sökte och tyckte det passade när jag såg att det var en tvärvetenskaplig utbildning. Hållbarhet är någonting som inte bara är högaktuellt men också viktigt och jag har alltid varit intresserad av miljövetenskap, därför kändes programmet självklart för mig.

Vad var det bästa med utbildningen?

Den mest intressanta delen av utbildningen var såklart själva ämnet – att få studera någonting man brinner för med människor som brinner för samma sak.  Det roligaste med programmet var variationen av de olika kurserna och att utbildningen är väldigt tvärvetenskaplig.

Om jag måste välja en kurs som jag tyckte var roligast så var det praktiken. Jag praktiserade på ett konsultföretag i Lund och fick möjligheten att lära mig otroligt mycket, knyta kontakter och prova på att jobba som miljökonsult.

Är miljövetenskap viktigt?

Jag tycker att miljövetenskap och allt det innebär är extremt viktigt, speciellt i dagens samhälle. Utveckling mot ett hållbart samhälle är en stor utmaning, det krävs kunskap inom hur de ekologiska, tekniska och samhälleliga systemen samverkar. En hållbar utveckling innebär båda ekonomisk, social och naturresursutveckling. Någon sa en gång till mig att miljövetenskap är för dig som vill åstadkomma förändring.

Kontakt