Om utbildningen

Miljövetarprogrammet – Människa, miljö, samhälle är en tvärvetenskaplig utbildning för dig som vill arbeta med miljö- och klimatfrågor och människor. Programmet lär ut miljövetenskap på grundnivå baserat på samhällsvetenskap och naturvetenskap.  

Under utbildningen lär du dig om olika miljö- och klimatproblem och hur de hänger ihop med politisk, social, kulturell, ekologisk och ekonomisk utveckling. Du får utifrån flera olika perspektiv sätta naturen och hållbar utveckling i relation till människan och samhället. Programmet ger dig de kunskaper som behövs för att du ska kunna diskutera och bidra till förändring i samhället, samt arbeta nära experter med olika bakgrunder och expertområden. 

Under utbildningen lär du dig:

 • miljömanagement-system och -verktyg t.ex. livscykelanalys, ecodesign och miljökonsekvensbeskrivningar.
 • företags samhällsansvar, så som CSR, organisation och miljömål.
 • miljösociologi och miljöpsykologi för att kunna diskutera beteendeförändring och miljö- och klimatomställning.
 • tolka och använda miljöbalken, plan- och bygglagen och annan miljörättslig lagstiftning.
 • kommunicera och presentera miljö- och klimatrelaterad information resultat till olika målgrupper. 
 • miljöekonomi för att kunna diskutera förbättringspotentialer.
 • undersöka och beskriva urban infrastruktur och ekologi, så som mäta buller, ta vattenprover, mikroskopera och mycket mer.
 • utföra undersökningar, analysera resultat och föreslå förändringsmöjligheter.

Färdigheter och kunskaper inom miljövetenskap efterfrågas idag inom många olika yrkesbranscher. Miljövetarprogrammet är därför en bred utbildning, där du i senare del av programmet själv väljer din framtida riktning utifrån ditt specialintresse genom val av kurser.

Programstruktur

Under ditt första år på Miljövetarprogrammet introduceras du till ämnet miljövetenskap på en bred och grundläggande nivå. Du får lära dig om miljö- och klimat i relation till politik, historia, etik, hälsa, psykologi, ekonomi och kommunikation. Du lär dig också om urban infrastruktur, ekologi, evolution, statistik och naturens kemi.

Andra året använder du dina grundläggande kunskaper för att undersöka, diskutera och analysera miljö- och klimatproblem och lösningar i samhället. Du läser kurser så som miljösociologi, internationella miljösamarbeten, mätning av miljötillstånd, svensk miljörätt, miljömanagement och strategiskt miljöarbete.

Under det tredje och sista året kan du välja mellan att studera utomlands, praktisera eller läsa valfria kurser. Genom valfria kurser har du chansen att specialisera dig utifrån vad du vill arbeta med eller läsa för mastersutbildning efter examen. Utbildningen avslutas med examensarbete där du genomför och rapporterar en undersökning om ett miljö- eller klimatproblem, som du väljer efter intresse och i samråd med handledare.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer, studiebesök, projektarbeten och handledning. I huvudsak bedrivs undervisningen på campus, inslag av digitala undervisningsmoment förekommer när det är pedagogiskt motiverat. 

Vissa kurser eller kursmoment i programmet ges helt på engelska. Till exempel är ungefär hälften av kurserna engelskspråkiga under termin 3 och 4.

Termin fem är en så kallad valfri termin. Då kan du välja ett av följande:

 • spetsa dina kunskaper genom en eller flera valfria kurser. Du kan välja kurser på Malmö universitet, universitet/högskola på annan ort eller utomlands.
 • praktisera på relevant arbetsplats eller genomför ett eget innovationsprojekt genom att välja programmets praktikkurs tillsammans med en eller flera valfria kurser 
 • studera utomlands på något av Malmö universitets 250 partneruniversitet.

När du skriver ditt examensarbete under sista terminen har du också möjlighet att ansöka om ett stipendium inom Erasmus+ för att samla in data till din examensuppsats i ett land inom Europa.

Efter examen har du en kandidatexamen i Miljövetenskap. Du kan då välja att läsa vidare på avancerad nivå eller ge dig ut i arbetslivet. 

Till exempel kan du arbeta som:

 • miljö- eller klimatstrateg på en länsstyrelse
 • miljöinspektör eller miljö- eller klimatansvarig på en kommun, organisation eller företag.
 • konsult, i eget företag eller i konsultföretag, med klimatomställning, biologisk mångfald, kommunikation eller beteendeförändring inom exempelvis stadsplanering, byggbranschen, avfallsbranschen eller med eventplanering.
 • projektledare eller pedagog på företag och organisationer
 • utredare på myndigheter. 

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 och Engelska 6.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ahmed Al-Qassam vill påverka människor och samhälle till positiv förändring

Sedan Ahmed Al-Qassam tog examen från Malmö universitet har han både hunnit driva Sveriges största miljöpodd och blivit utsedd till en av landets mijömäktigaste personer. Idag arbetar han som klimatlobbyist och hoppas bidra till att skapa en värld där framtida generationer har samma möjligheter och...

Ahmed Al-Qassam vill påverka människor och samhälle till positiv förändring

Sedan Ahmed Al-Qassam tog examen från Malmö universitet har han både hunnit driva Sveriges största miljöpodd och blivit utsedd till en av landets mijömäktigaste personer. Idag arbetar han som klimatlobbyist och hoppas bidra till att skapa en värld där framtida generationer har samma möjligheter och höga levnadsstandard som vi har idag.

Varför valde du att plugga miljövetarprogrammet?

Jag arbetade med klimatfrågor på olika sätt redan innan jag började på miljövetarprogrammet. Jag tyckte att jag hade en bra baskunskap och ville ha en djupare förståelse av natur- och miljöproblematik för att på sikt kunna påverka människor och samhälle till positiv förändring.

Det jag gillade bäst med utbildningen var kopplingen mellan miljö, klimat och samhälle. Den gav förståelse för frågornas komplexitet och ett helikopterperspektiv, vilket är väldigt viktigt när du ska ut i arbetslivet. De som tenderar att bara ha ett naturvetenskapligt perspektiv på miljöfrågor har ofta svårt för att se helheten i olika problem som måste lösas.

Hur valde du att spendera din valbara termin under utbildningen?

Jag valde att driva ett eget projekt för att konkret omsätta min miljökunskap och skapade den prisbelönade podcasten Miljöpodden. Podcasten var den första i Sverige med natur- och miljöfokus och är i dag den största podcasten i ämnet, med professionella yrkesutövare och experter som gäster.

Vad arbetar du med idag och vad innebär det?

I dag arbetar jag som klimatlobbyist. Det innebär att jag genom politisk påverkan och opinionsbildning företräder intressen och framför åsikter till politiska makthavare för att skapa en värld med ett bättre klimat och minskade klimatförändringar.

Det bästa med mitt arbete är att jag får möjligheten att påverka olika aktörer till att bidra eller skapa en inkluderande och bättre värld. Dessutom tackar jag alltid nej till uppdragsgivare med dolda agendor eller vars arbete inte bidrar till minskade klimatförändringar.

På vilket sätt har du haft nytta av utbildningen i ditt nuvarande arbete?

Jag har haft stor nytta av min utbildning på många olika sätt. Bland annat har jag förståelse av hur komplexiteten av miljöfrågan kan kommuniceras ut på bästa sätt så att alla tar till sig kunskapen och agerar därefter. Med den samhällsvetenskapliga inriktningen kan jag dessutom koppla ihop flera aktörer och verksamheter med varandra för att skapa positiva synergieffekter. 

Vilket tips skulle du ge de som är sugna att börja på utbildningen och vill arbeta med miljöfrågor i framtiden?

Våga lyssna på ditt hjärta, experimentera och ha kul. På så sätt hittar du det som passar dig bäst och i förlängningen det som leder till att du bidrar som mest till samhället. 

"Jag vill bidra till att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer"

Alumn Charlotte Blomberg Szemenkar pluggade Miljövetarprogrammet på Malmö universitet. Idag läser hon en masterutbildning i klimatförändring på Köpenhamns universitet. Hennes kandidat i miljövetenskap gav henne en stabil grund och förutsättningar för att läsa vidare på avancerad nivå.

"Jag vill bidra till att skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer"

Alumn Charlotte Blomberg Szemenkar pluggade Miljövetarprogrammet på Malmö universitet. Idag läser hon en masterutbildning i klimatförändring på Köpenhamns universitet. Hennes kandidat i miljövetenskap gav henne en stabil grund och förutsättningar för att läsa vidare på avancerad nivå.

Varför valde du att plugga Miljövetarprogrammet?

Jag ville få kunskap och kvalifikationer för att kunna göra en meningsfull skillnad i samhället och för miljön. Miljövetarprogrammet fångade min uppmärksamhet på grund av dess tvärvetenskapliga upplägg. Jag tänkte att det skulle kunna ge en bredare kunskap som kan appliceras i många olika typer av yrkesroller.

Vad uppskattade du mest med programmet?

Det var stor variation i kurserna vi läste. Vi fick använda både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder. Det gav oss förståelse för vikten av ett helhetsperspektiv för att nå effektiva lösningar på komplexa miljöproblemen. För min del var den valfria terminen värdefull. Jag åkte på utbyte till Kanada och fick möjlighet att fördjupa mig ytterligare i ämnen, så som biodiversitet och klimat, som jag var extra intresserad av.

Vad har du tagit med dig från Miljövetarprogrammet till mastersprogrammet? 

Jag kände tidigt under utbildningen att jag ville specialisera mig ännu mer inom ett specifikt ämne. Efter att ha läst miljövetenskap är man helt kvalificerad för mastern i klimatförändringar, vilket gjorde det till ett enkelt val för mig. Det kändes också som en naturlig övergång. Båda programmen genomsyras av tankesättet att stora miljöproblem kräver samarbete på olika nivåer och över många discipliner.

Mastern Climate Change har ett interdisciplinärt fokus, vilket den tvärvetenskapliga grunden från Miljövetarprogrammet har förberett mig för. Det var också en fördel att delar av Miljövetarprogrammet är på engelska och att det är stort fokus på det akademiska skrivandet. Det har underlättat mycket i mina nuvarande studier.

Bästa tipset till blivande student?

Är du intresserad av att kunna bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling så är Miljövetarprogrammet för dig. Du får en bred utbildning samtidigt som du får möjlighet att upptäcka vad just du är intresserad av. Mitt bästa tips är att ta vara på alla chanser att fördjupa dig i något som du brinner lite extra för. Då får du en spetskompetens som kan vara mycket användbar för framtida studier eller arbete.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

USstudent@mau.se