Om utbildningen

Är du intresserad av att utföra laborativa analyser och fysiologiska undersökningar? Då har du hittat rätt. Nya analys- och undersökningsmetoder inom medicinen utvecklas löpande, och som biomedicinsk analytiker har du en central roll inom hälso- och sjukvården, inom medicinska och medicintekniska företag samt inom forskning och utveckling i ämnet. Som biomedicinsk analytiker utför du kvalificerat laboratoriearbete, såsom bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat.

En biomedicinsk analytikerexamen är en yrkesexamen som efter ansökan till Socialstyrelsen ger dig legitimation. Precis som andra yrken inom sjukvården. Svensk biomedicinsk analytikerutbildning är allmänt erkänd i hela Europa.

Just nu finns ett stort behov av biomedicinska analytiker i hela världen och efterfrågan väntas öka. Behovet av nyutbildade biomedicinska analytiker är stort, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Som metodexpert inom det biomedicinska området har du goda möjligheter att arbeta exempelvis på sjukhuslaboratorier, forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder samt läkemedels- och livsmedelsindustrier. 

Möjligheterna att få arbete i Sverige eller utomlands efter fullföljd utbildning är mycket goda.

Internationella möjligheter

Det finns olika möjligheter för dig att göra en del av din utbildning i ett annat land. Exempelvis kan du göra en utbytestermin, skriva uppsats eller göra praktik utomlands. Möjligheterna kan variera beroende på din utbildning. 

Mer om internationella möjligheter på Studentwebben

CIM

Som student på Fakulteten för hälsa och samhälle kan du delta i internationella aktiviteter, hemma och utomlands, som kan leda till CIM – ”Certificate of International Merits”. Detta CIM är ett tillägg till ditt examensbevis. Det visar på din internationella erfarenhet, din akademiska, personliga och yrkesmässiga utveckling och din internationella och interkulturella kompetens. Det visar också på din förmåga till att göra internationella jämförelser relaterade till ditt yrke.

I samband med utförandet av praktiska moment under utbildningen kommer det av hygieniska skäl krävas en särskild klädkod vilken följer Socialstyrelsens hygienföreskrifter. Arbetskläder tillhandahålles av universitetet samt praktikplatserna.

Mer information

Region Skånes regler för basal hygien och arbetskläder vid patientnära arbete

 

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Vill göra gott för världen och forska om cancer

Julia Wahlén började intressera sig för biomedicin genom en släkting som arbetar med cancerforskning. – Jag började studera till veterinär i Warszawa men återvände till Sverige i början av pandemin. Jag ville fortsätta med naturvetenskapliga studier närmare familj och vänner. Min svägerska...

Vill göra gott för världen och forska om cancer

Julia Wahlén började intressera sig för biomedicin genom en släkting som arbetar med cancerforskning. – Jag började studera till veterinär i Warszawa men återvände till Sverige i början av pandemin. Jag ville fortsätta med naturvetenskapliga studier närmare familj och vänner. Min svägerska introducerade mig för biomedicinska analytikerprogrammet, en utbildning som möjliggör både arbete på sjukhus men också vidare studier och forskning.

Julia beskriver utbildningen som stimulerande och intressant. Den innehåller flera spännande områden inom naturvetenskap, såsom immunologi, statistik, sjukdomslära och fysiologi. 

– Jag uppskattar särskilt den breda basen inför mitt val av inriktning, antingen inom laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Vi fick möjlighet att utforska huvudsakligen laboratoriemedicin men också några moment från klinisk fysiologi.

Utbildningen fokuserar på patientsäkerhet, vilket förbereder studenten för att komma ut i det verkliga arbetslivet genom sin praktik.

– Utbildningen och praktikperoden gjorde mig verkligen redo för arbetslivet. Jag gjorde min praktik hos ett forskningslabb i Lund och på Lunds universitetssjukhus och det gav mig ovärderlig erfarenhet för framtiden.

Fördjupar sina kunskaper genom en master

Julia ville fortsätta sina studier i biomedicin och valde att studera vidare på Malmö universitet där hon nu läser nu en master i Biomedical Surface Science. Samtidigt jobbar hon som biomedicinsk analytiker på Laboratoriemedicin i Trelleborg. 

– Jag valde att fortsätta med en master eftersom jag vill fördjupa mina kunskaper ytterligare. Vid sidan av studierna jobbar jag på en liten arbetsplats där jag får testa alla stationer i praktiken och följa arbetsprocessen från provtagning till resultat. Jag gör koagulationsprover, blodgrupperingar, använder blodgasinstrument och förbereder blodpåsar för patienter.

Hon hoppas att hon genom sitt arbete ska kunna göra gott för världen.

– Mitt långsiktiga mål är att forska inom cancerområdet.

Vad har du för tips till dig som är intresserad av utbildningen?

– Jag rekommenderar att besöka yrkesförbundens och fackförbundens webbplatser, såsom Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap (IBL) och Vårdförbundet, för att få en bättre förståelse för yrket och bli inspirerad. Dessutom bör du kolla programmets kursutbud så du vet vad som väntar.

Om du delar Julias intresse för naturvetenskap och uppskattar att få testa dig fram i labbet är  utbildningen perfekt för dig.

Ser alltid fram emot nästa kurs i utbildningen

Gideon Amoh utbildar sig till biomedicinsk analytiker på Malmö universitet. Valet av utbildningen var från början inte självklar, men idag har han hamnat helt rätt. – Jag var osäker på vad jag ville studera efter gymnasiet och tog ett sabbatsår för att fundera. En vän som redan gick Biomedicinska...

Ser alltid fram emot nästa kurs i utbildningen

Gideon Amoh utbildar sig till biomedicinsk analytiker på Malmö universitet. Valet av utbildningen var från början inte självklar, men idag har han hamnat helt rätt. – Jag var osäker på vad jag ville studera efter gymnasiet och tog ett sabbatsår för att fundera. En vän som redan gick Biomedicinska Analytikerprogrammet hörde mig säga att biologi var mitt favoritämne och rekommenderade utbildningen.

Hans resa på Biomedicinska Analytikerprogrammet har varit både utmanande och spännande. Trots de initiala svårigheterna med kemi, har han funnit glädje och intresse i ämnet, och ser alltid fram emot nästa delkurs. Han är särskilt fascinerad av cell-, molekylär- och mikrobiologi, och ser fram emot att tillämpa denna kunskap i praktiken.

– I framtiden vill jag jobba med forensisk vetenskap, alltså att man analyserar blod (DNA) bland andra biologiska ämnen.

Viktigt med praktiska laborationer

Gideon betonar vikten av de praktiska laborationerna, där han får möjlighet att utforska och tillämpa sina kunskaper i en verklig laboratoriemiljö.

– Personligen tycker jag att laborationerna är det roligaste med utbildningen. Jag älskar den praktiska delen. Vi har till exempel undersökt olika stammar av bakterier i mikrobiologikursen, där undersöker vi vad det är som gör olika typer av bakterier speciella.

Gideons tips till blivande studenter

Han rekommenderar att man förbereder sig genom att repetera viktiga ämnen från gymnasiet och att behålla sitt engagemang för vetenskapliga studier.

– Mitt största råd till de som väljer att plugga vidare, och precis som jag har tagit ett sabbatsår, är att repetera vissa saker man kanske glömt sen gymnasiet. Det du läser på universitetet utgår från det du lärt dig från gymnasiet.

Om du delar Gideons passion för biologi och människokroppen, menar han att Biomedicinska Analytikerprogrammet vid Malmö Universitet kan vara rätt val för dig.

– Man behöver ha ett stort intresse av att forska, tillämpa olika tekniker som redan finns och kanske till och med förbättra dem. Om människokroppen och dess beståndsdelar är något som låter intressant för dig så rekommenderar jag att du söker till BMA-programmet.

Kontakt

För mer information om utbildningen:

hsvagledning@mau.se