Om du är intresserad av kreativa ämnen som litteratur, drama och skrivande och hur de avspeglar vårt samhälle finns det både kurser och program att välja bland. På Malmö universitet kan du välja att studera kultur, språk och humaniora på grund- och avancerad nivå.