Vi har flera utbildningar för dig som vill lära dig mer om historia, litteratur, drama och skrivande och hur de avspeglar vårt samhälle.

Vi har kurser för dig som vill lära dig mer om Kaukasien, ryska och georgiska. Alla kurser ges online. Kurserna knyter an till Malmö universitets forskning om Ryssland och Kaukasusregionen.

Forskning inom kultur, språk och humaniora

På Malmö universitet bedrivs forskning inom digital teknik och hur det påverkar oss människor och våra samhällen. Som student läser du utbildningar baserade på den senaste kunskapen och har lärare som är forskare inom ämnet. Här hittar du mer information om vår forskning.