Om du är intresserad av kreativa ämnen som litteratur, drama och skrivande och hur de avspeglar vårt samhälle finns det både kurser och program att välja bland.

En öppen miljö, bra lärare och en förjupning i det engelska språkets historia

Filip Zahariev lämnade sitt första kandidatprogram för att testa utbildningen English Studies. Programmet väckte hans intresse för att skriva och en ambition att bedriva en karriär inom forskning.

En öppen miljö, bra lärare och en förjupning i det engelska språkets historia

Filip Zahariev lämnade sitt första kandidatprogram för att testa utbildningen English Studies. Programmet väckte hans intresse för att skriva och en ambition att bedriva en karriär inom forskning.

Varför valde du programmet English Studies?

Jag har haft ett intresse för engelska sedan jag var liten och en vän till mig läste detta programmet och fick ett bra intryck. Efter en nedslående upplevelse under en treårsperiod när jag läste min kandidatexamen i ledarskap och ekonomi i Italien så visade sig English Studies passa mig bra.

Hur var klassrumsmiljön?

Det var väldigt öppen miljö, och det fanns gott om möjligheter för dialog mellan studenter och lärare både via de officiella kanalerna och informella samtal. Jag har också tur med att hitta likasinnade klasskamraterna och har format några av de viktigaste vänskaperna hittills i mitt liv. 

Vad är ditt intryck av Malmö universitet?

Jag har verkligen uppskattat min tid vid Malmö universitet. I synnerhet biblioteket är en underbar plats för studier, vila och samtal. Den som är intresserad av att uppleva universitetsliv utanför klassrummet har också goda möjligheter att göra det via de olika organisationerna som du kan gå med i.

Vad är dina planer inför framtiden?

Jag kom hit för att förbättra mina färdigheter som författare och kritiker men under det senaste året har jag verkligen börjat tänka på en framtid i den akademiska världen. Mitt intresse för att skriva har bara ökat och min uppskattning av litteraturen har ökat på sätt som jag aldrig trodde att det skulle göra. Jag är intresserad av berättelsediskurs och litteraturens funktioner som en reflektion av samhället i det förflutna och nuet.